onsdag 12 oktober 2016

Skarpa förslag om hur krisen på Hofors HC kan lösas.

Så idag hanterade regionstyrelsen förslaget om att exkludera Hofors HC ur vårdvalet. Orsaken till att det nu hastigt har uppstått en bemanningskris där är att våra medarbetare nu har gett upp. De har kämpat med att upprätthålla en tillgänglig vård ha hög kvalité till Hoforsborna utan att fått stöd ifrån ledningen och nu orkar man inte längre. För några år sedan tillsatte man en av de bästa enhetscheferna regionen har för att få ordning på situationen i på vårdcentralen i Hofors. Vi kan konstatera att hon har lyckats bra utifrån de förutsättningar som fanns. I våras blev dock läget mer akut och man lyfte problematiken till ledningen utan att få något gehör. Ansvariga politiker informerades inte utan man höll detta för sig själva.

Jag har själv träffat våra medarbetare där för att lyssna in hur läget och är och jag är mycket bekymrad hur man har hanterat detta från ledningen. Man har helt ignorerat signalerna om att personalen snart inte orkar mer och de idéer som man presenterat för att få en drägligare arbetsmiljö har helt ignorerats. Först nu idag på morgonen mötte ledningen personalen, men då kanske det är för sent. Så i besparingsivern har man nu även infört stopp på att hyra in sjuksköterskor och läkare vilket man idag på regionstyrelsen förnekade, man hävdade att det inte fanns något stopp att ta in tillfällig personal.

Man hävdar även nu att det inte är några problem med personal och att de som för ett par dagar sedan hade sagt upp sig inte hade gjort det. Jag börjar bli riktigt trött på hur ledningen hanterar vår personal och vården. Inte ens när man säger upp sig inser ledningen vad som händer och tar till sig det, man fortsätter förneka och mörka.

Men på styrelsen idag presenterade vi i oppositionen (M,SVG,KD) hur vi vill hantera situationen. För det första måste vi få stopp på personalflykten och detta kan endast göras om vi helt enkelt ser till att det blir fler medarbetare där NU som kan hjälpa till och möta patienterna.  Därför krävde vi att hyrstoppet skulle hävas omedelbart, men det röstade man ned. Vi föreslog även att man nu skulle ta till extraordinära åtgärder för att få medarbetare att vilja stanna kvar och arbeta på Hofors HC och att få andra medarbetare att kunna tänka sig att arbeta där under en tid. Vi är beredd att pröva att ge extra betalt eller att man kan gå ned i arbetstid med bibehållen lön, men inte det heller var man intresserad av.

På lite längre sikt måste vi se över styrning och ledning av vår egen Primärvård. Om de privata aktörerna kan upprätthålla en bra arbetsmiljö och en patientsäker vård hur kan det komma sig att vi själva inte kan det. Vi vill att man genomför en s.k. bolagisering av primärvården. Detta gjordes för flera år sedan inom Folktandvården som då hade stora bekymmer. Nu är folktandvården en föregångare i avseendet att vara en bra arbetsgivare. Gör nu samma sak med primärvården.

Man bör även ta kontakt med andra aktörer och se ifall de har idéer om hur man kan lösa situationen på Hofors HC eller om de är beredd att ta över verksamheten. Inte heller det vill man göra, utan man påstår att man redan gjort det. När vi synar det så visar det sig att det är flera år sedan man hade någon som helst kontakt med någon annan aktör om detta.

Inget av detta som vi föreslår är den politiska ledningen med på utan man plockar helt enkelt bort Hofors HC ur vårdvalet och hoppas att allt ska lösa sig, men det vi vet och våra medarbetare vet är att det kommer inte att gå över med den lösningen.

Vi moderater står på Hoforsbornas sida och är garanten för en högkvalitativ och likvärdig vård. Jag kan aldrig acceptera att Hoforsborna får en sämre vård än andra i länet, vilket nu man riskerar att få. För att klara det uppdraget krävs att vi har medarbetare som trivs och vill jobba hos oss, så vi står inte bara på Hoforsborna sida utan även på våra medarbetares.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar