måndag 3 oktober 2016

Vad händer med primärvården i Hofors/Ockelbo?

Förra veckan fick vi ett ärende på vårt bord om att det var kris på hälsocentralen i Hofors och man vill att de ska undantas ur hälsovalet. Detta hanterades med mycket kort varsel på Hälso- och sjukvårdsnämnden och i utskottet som hanterar vårdvalssystemet i regionen.

Man har haft stora problem att rekrytera läkare till Hofors hälsocentral under många år. Detta problem delas med många andra offentligt drivna centraler i vårt län. Det råder stor brist på allmänläkare i Gävleborg och de som finns är inte så intresserade av att jobba i Hofors, Ockelbo, Sätra o.s.v. För att lösa detta har man provat att använda signon bonusar, d.v.s. att en läkare som tar ett jobb hos oss får en engångssumma på en halv miljon. Detta påpekade vi var kontraproduktivt och kommer försämra situationen, vilket nu facit har visat.

Att vi har svårt att behålla personal och rekrytera nytt beror på hur vi organiserar och leder vår verksamhet. Varför kan Capio, Praktikertjänst och Aleris få tag på läkare medan vi inte kan. De göra alltså något som funkar medan våra signon-bonusar och ledarskap inte fungerar.

Nu vill alltså ledningen att undanta Hofors HC från vårdvalet och med detta skjuta till extra pengar. Det är framförallt grundkravet att inte tillhandahålla allmänläkare som man vill slippa. Istället ska utbildningsläkare sköta verksamheten och de ska stöttas av specialistläkare från Gävle sjukhus. Att vi ställer krav på allmänläkare är något som är kopplat till vilken kvalité vi vill garantera alla länsinvånare. För att vården ska vara likvärdig måste dessa krav råda i hela länet. Men nu vill alltså den politiska ledningen att Hoforsborna inte ska erbjudas samma kvalité som övriga länsinvånare, vilket är mycket bekymmersamt.

Om det är så att vi klarar av att tillhandahålla en likvärdig vård av högsta kvalité utan att ha allmänläkarspecialister så är det väl något krav som ska ändras i systemet och på det sättet bli likvärdigt över länet, men inte i Gävleborg.

Som svepskäl använder man idén om att flytta ut den öppna specialistvården till primärvården vilket är något som vi pratat länge om och är intressant att titta på. Vi tror att vården på det sättet kan vården ges närmare patienterna och det blir en bättre integrering med primärvården och en bättre helhet för patienterna. Men det är inte därför man gör detta utan skälet är att man inte klarar av att ge en bra och likvärdig vård och dessutom kan man på detta sätt trixa med sina underskott.

Vi tror istället att man bör se över en lösning där man använder den möjlighet som vår hälsovalshandbok tillåter d.v.s. gör om Hofors HC till en filial som kopplas till någon av de andra hälsocentralerna för att på så sätt garantera en likvärdig primärvård med allmänläkarspecialister. Detta vågar man inte, för vad ska Hofors kommun säga då? Eller så försöker man få någon annan aktör att ta över centralen eller varför inte erbjuder personalen att starta ett kooperativ.

Dessutom är det mycket tveksamt om den föreslagna förändringen är laglig. Alla Landsting och regioner ska ha ett vårdvalsystem som är konkurrensneutralt och behandlar alla patienter och aktörer likvärdigt, vilket detta förslag inte gör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar