söndag 11 december 2016

Pengarullningen fortsätter i regionen, och ansvarig politiker tar inte ansvar

I veckan hade vi vårt sista regionfullmäktige för året. I vanliga fall brukar vi ha en utbildningsdag i december men denna gång så blev det ett vanligt fullmäktige med diverse olika ärenden och interpellationer. Det märktes att majoriteten var lite mer oengagerad än vanligt där hälften av regionråden inte ens var på plats. Det mest anmärkningsvärda var att regionstyrelsens ordförande, som har huvudansvaret för regionens ekonomi och hur det sköts, inte var på plats när vi hanterade tilläggsbudget för 2017.

Vi har en ny budgetprocess där vi beslutar om budget i juni för nästkommande år, vi har påpekat att det kanske är för tidigt med tanke på att vi inte har något direkt resultat och ganska osäkra prognoser för att kunna ta beslut. På veckans fullmäktige fick vi detta bekräftat. Hälso- och sjukvården klarar inte ekonomin i år och nu har man kommit på att det gör man inte nästa år heller. Därför väljer man att bränna av i stort sett hela budgetreserven innan det nya året ens har börjat. Detta görs samtidigt som nu skatteintäkterna minskar för första gången på 10år.

I tilläggsbudgeten har man även smugit in extra anslag för evakueringslokaler. När vi nu ska bygga på Gävle och Hudiksvalls sjukhus så krävs att befintlig verksamhet ges möjlighet att fortsätta samtidigt som vi bygger om. Det innebär bl.a. att vi måste hyra in tillfälliga operationslokaler i Hudiksvall när de gamla byggs om. Även när man ska riva gamla 100-årshuset på Gävle sjukhus krävs det tillfälliga lokaler där verksamheterna kan vara under tiden man river och bygger nytt.  Dessa behov kan inte vara något nytt för den som arbetar med om och nybyggnation, men tydligen är det för ansvariga politiker i regionen. I andra verksamheter har man med sig detta när man planerar vilket har pågått i flera års tid.

Bild från de tomma kontorslokalerna
på Sandvikens sjukhus
Det som är mest anmärkningsvärt är att man vill hyra kontorslokaler i Teknikparken i Gävle under tiden man tar befintliga kontorslokaler på sjukhusområdet och flyttar in verksamhet från 100-års huset. Vi påpekade såklart att man ska använda våra tomma lokaler i första hand. Bl.a. har vi 8000m2 på Sandvikens sjukhus som inte används där det bl.a. finns färdigmöblerade kontor som vi kan flytta in i morgon om vi vill. Vi har även tomma lokaler på Södertullsområdet som utan någon ombyggnation kan användas som tillfälliga kontor.

När vi frågade om detta så blev ansvarigt regionråd överrumplad, det verkade som han inte visste om detta. Man ska alltså spendera 10mnkr per år för hyra av externa lokaler när vi har tomma lokaler som inte används. I ren desperation så påstod han att det skulle kosta 50mnkr för att bygga om lokalerna i Sandviken för att de skulle kunna användas. Vilket nonsens, kostar det så mycket för att bygga om redan befintliga kontorslokaler så har vi mycket allvarligare problem än vad vi nonsin kunnat tro. Skulle man utöver våra egna behöva hyr en mindre del så finns det garanterat billigare lokaler att hyra.

Enligt mediauppgifter är det Ericssons gamla lokaler i Teknikparken man vill hyra, jag har själv arbetat i de lokalerna och har ganska bra koll på hur de är disponerade. De är 5500m2 stora och räcker tydligen till verksamheterna i ”LOV-huset” och ”Hilton-huset” som ska flyttas ut. I Sandviken finns idag 8000m2 tomma lokaler varav 1700m2 är tomma kontorslokaler och 2500m2 är tomma vårdavdelningar.  Utöver detta finns det tomma vårdavdelningar på Södertull på minst 2000m2. Allt detta är mer än vad Ericsson-huset kan tillgodose. Om det skulle behövas kompletteras med en del externa lokaler så finns det garanterat billigare lokaler att Hyran än i Ericssonhuset, som är relativt dyra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar