måndag 19 december 2016

Tyst strukturförändring pågår av sjukvården i länet

Det pågår ständiga strukturförändringar inom Region Gävleborg. Att vi gör förändringar och utvecklar vården är naturligt och nödvändigt men allt som ofta handlar dessa förändringar om försämringar. Vi kan regelbundet läsa om hur man flyttar och lägger ned verksamhet, allt mer av dessa sker i tystnad. När detta sker handlar det alltid om centralisering av vården. Den politiska ledningen duckar i stort sett alltid och oftast så fattas beslut utan dialog med våra medarbetare eller patienter.

De senaste exemplen är Barnmottagningen som stängs i Bollnäs och mottagningsverksamhet i Sandviken flyttas till Gävle. Tidigare flyttades den väl fungerande Dagkirurgin i Sandviken till centraloperation i Gävle, man har lagt ned vårdcentraler och mottagningar, dragit in ambulanser. Listan kan göras lång under de år jag arbetat med politik inom landstinget och regionen. Om man nu har för avsikt att stänga ned Sandvikens sjukhus helt så kan väl majoriteten säga det men det gör man inte.

Ett skäl till centraliseringen är att man vill effektivisera verksamheterna, man tror att ju större enheter desto effektivare är de.  Till skillnad från majoriteten är jag helt övertygad om att stora vårdenheter inte per automatik är effektivare än mindre enheter utan snarare tvärtom. Har man en stor enhet är det svårt att få engagemang och delaktighet från medarbetarna. Det enda som underlättar är när det ska läggas schema med personalbrist.

Om man har som idé att centralisering och lägga ned så tycker jag man kan säga det till väljarna innan man genomför det, men istället väljer man att gömma sig bakom tjänstemännen och inte ta debatten. Sjukvården är för viktig för våra länsinvånare för att politiker ska ducka i frågan. Är man inte beredd att stå för sin politik och sina beslut så tycker jag att man bör söka sig någon annan stans.

Vi moderater tror på något annat. Vi vill att våra medarbetare ska få större ansvar att sköta verksamheterna. Vi tror inte på dessa stora enheter och centraliserering utan det är engagemang och duktiga medarbetare som skapar kvalité och då även kostnadeffektivt, dessutom anser vi att vården ska bedrivas så nära våra patienter som möjligt. Detta bekräftas när vi gör våra besök i verksamheterna, både på de stora vårdenheterna och de mindre enheterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar