måndag 26 december 2016

Värderingar som styr politiken

Politiken och vi politiker styrs av värderingar och väljarnas val på valdagen styrs också mycket av hur väl politikernas värderingar stämmer överens med ens egna. Ibland tror vi politiker att det är sakfrågor som är avgörande för väljarnas val men jag är övertygad om att det är just värderingarna som faktiskt avgör de stora väljarströmmarna. Däremot kan sakpolitiska förslag stärka bilden av ett partis värderingar eller försvaga den. Lägger man däremot förslag som strider mot dina värderingar så kommer det att märkas och du som politiker blir inte trovärdig och du kommer inte åtnjuta väljarnas förtroende på valdagen. Men visst ska jag erkänna att sakpolitik också har betydelse men då framförallt debatten runt omkring, de finns många exempel på sakfrågor som har avgjort val.

Kan då ett parti ha värderingar eller är det vi som tillhör samma parti som formar partiets värderingar. Det är så att vi som delar våra värderingar samlas i partier, det innebär inte att vi har exakt samma värderingar utan vi har mycket som är gemensamt mellan oss.

Exempel på en grundvärdering som driver mig är tron på att varje människas är unik och har sin unika förmåga. Det innebär att jag ser att vare människa har sina egna drivkrafter och stimuleras de på rätt sätt så kommer vi alla till vår rätt och kan vara med och bidra i samhället. Denna värdering innebär att jag ser vikten av att det offentliga aldrig går in i människors privatliv och tar över det men att vi hjälper människor med det som de själva efterfrågar och har behov utav. Här kommer alla frihetsreformer som har genomförts under de senaste 30 åren, skolval fritt val sjukvård o.s.v.

En annan viktigt värdering som driver mig är rättvisa och vikten av att alla människor bemöts och behandlas på ett rättvist sätt. Rent konkret innebär exempelvis det vikten av att vi har ett rättssystem som inte är godtyckligt utan behandlar alla människor rättvist. Inom sjukvården innebär det att jag drivs av att göra vården likvärdig, vilket den inte är idag. Allt för många berättar för mig hur man får vara pådrivande och ställa krav för att få den vård man har rätt till, detta är för mig helt oacceptabelt. Så sent som häromdagen kunde vi läsa att synskadade i Gävleborg inte har rätt till Daisyspelare, vilket man har i alla andra landsting.

Ytterligare en värdering som är viktig för mig är trygghet, d.v.s. människor ska känna sig trygga i sin
vardag. Det innebär att vi ska ha ett polisväsende och försvar som fungerar men även att man ska känna sig trygg att det finns ett socialt skyddsnät den dagen jag behöver hjälp.

Vissa värderingar kan ibland stå i konflikt med varandra. Till exempel kan frihet och trygghet stå emot varandra. Alla människor ska få göra det som man själv vill, så länge det inte påverkar andra människors frihet, men samtidigt ska det finnas en trygghet som gör att jag vet att den dagen jag själv kanske inte är i stånd att göra egna val så ska samhället hjälpa mig på bästa möjliga sätt. Sådana värderingskonflikter måste vi politiker kunna balansera emellan vilket ibland kan vara svårt.

Jag hoppas att vi politiker mer ska prata om våra värderingar och på det sätt påvisa skillnaden mellan oss i de olika partierna. Men det är inte helt enkelt att men korta inlägg förklara sina värderingar och vilka konsekvenser de får. Det är alltid mycket lättare att med korta och snabba slagord försöka få billiga politiska poänger. Samhällsdebatten går allt snabbare och i twitter-tider så är det svårt att uttrycka sina värderingar på 140 tecken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar