lördag 17 december 2016

Desperata regionråd

Efter att vi har kritiserat majoritetens oansvariga hantering av våra skattemedel, denna gång när man hyr dyra externa evakueringslokaler trots att vi har egna lokaler som står tomma, så går majoriteten in i försvarsställning.

Regionstyrelsen har tillsatt div utskott för att hantera beredning av vissa frågor, de är fyra till antalet. Detta är lite märkligt eftersom regionstyrelsen under förra mandatperioden hade ansvar för i princip all verksamhet(91% av landstinget totala omsättning). Denna mandatperiod har vi inrättat två ytterligare nämnder som tar hand om sjukvård och kollektivtrafiken. Detta har inneburit att Regionstyrelsen har blivit av med 72% av sitt tidigare ansvar, att då inrätta fyra nya utskott under styrelsen dit man hänvisar alla frågor blir ytterst märkligt.

Så i detta fall med investeringsprocessen hänvisar man till fastighetsutskottet där vi i oppositionen har två ordinarie och en ersättare. Detta utskott leds även av ansvarigt regionråd.
Så på senaste utskottet, som jag inte hade möjlighet att delta på, så hade man snabbt plockat fram en presentation där man försvarade att inte använda befintliga lokaler på Sandvikens sjukhus istället för att hyra externt. Denna information fanns såklart inte med på kallelsen till mötet utan den kallelsen innehöll endast information om att miljöpolicyn och ett förslag om landsting fritt från nötter skulle avhandlas.  Så på mötet kastade man upp denna presentation för att understödja regionrådets desperata uttalande på regionfullmäktige att det skulle kosta 50mnkr att bygga om lokalerna på Sandvikens sjukhus.

På ansvarigt regionråds blogg kunde jag igår läsa att han återigen kritiserar min frånvaro på ett möte där det utan att föranmälas informerade om administrationens lokalflytt.  Om man nu vill att vi ska närvara på möten varför kan man då inte kungöra de ärenden som man har för avsikt att ta upp. Det är såklart positivt att vara efterfrågad av majoriteten på våra möten, tyvärr får man inte den känslan när man sitter där. Då tycker de att vi i oppositionen ställer för mycket och fel frågor och stämningen är inte särskild trevlig.

Till slut när det gäller min närvaro på regionens möten kan jag bara konstatera att jag under mina 8 år i regionen/landstinget har missat ett styrelsemöte och vad jag kommer ihåg så har jag varit på alla fullmäktigesammanträden. Detta till skillnad från majoriteten och nämnt regionråd som har varit frånvarande på 9 regionstyrelsemöten under de senaste två åren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar