söndag 4 december 2016

En vecka med Gävles vänner

Våra vänorters delegationer
En vecka med olika vänortsbesök är nu avklarad. I början av veckan hade Gävle kommun besök av våra nordiska vänorter, Naestved, Gjövik och Raumo. Detta görs regelbundet vartannat år, då går vi igenom våra kommuners utmaningar och lär oss av varandra och ser om det finns gemensamma frågor vi kan arbeta med för att utveckla våra kommuner. Detta samarbete har pågått sedan andra världskriget.

Det var även intressant att höra deras reflektioner om kommunsammanslagningar och deras regionreformer. Vi har i samband med våra egna storregiondiskussioner hört om hur bra det funkat i våra nordiska länder och att de redan har gjort denna resa. Jag kan bara konstatera att våra vänners erfarenheter och reflektioner över deras processer inte stämmer överens med det som våra regionivrare påstår lokalt. I Norge har man exempelvis en statlig sjukvård indelad i regionala bolag vilket innebär att deras landsting/Regioner inte har med sjukvården att göra. I Danmark har man gjort en reform men där gjordes även en kommunsammanslagning. Finland håller på och inrättar nya landsting men det ser ut som den reformen håller på och havererar.

Det är även intressant att se hur man har fördelat de olika välfärdsområden i våra nordiska grannländer, exempelvis så har man i Finland sjukvård och äldreomsorgen i kommunerna medan staten har hand om universitetssjukvården. Nu försöker man i Finland flytta över allt detta ansvar till de nya landsting/regioner man vill skapa, men som sagt den reformen är mycket osäker.

Workshop om integration
Vi genomförde även en workshop tillsammans om integration ur lite olika perspektiv och även där var det intressant att höra hur våra vänorter jobbar med integration, det finns en del goda exempel som vi kan lyfta med oss i vårt arbete.

Vi från Gävle berättade såklart om de utmaningar vi ar med en stad som växer med 1000-1500 invånare per år och hur vi nu försöker hålla uppe byggnadstakten för att klara detta, även inom stadsutveckling finns det en del gemensamma utmaningar.
Studiebesök på Vallbacksskolan med
delegationen från vår Vänort Jurmala
Andra delen av veckan hade vi vår vänort Jurmala, Lettland, på besök. Det är ett nyare vänortssamarbete som startades i samband med Baltstaternas frigörelse från Ryssland. Vi var där i våras för att uppta vårt samarbete igen som har legat lite lågt de senaste åren. Där handlar det mest om att utbyta erfarenheter och att se om det finns gemensamma projekt vi kan driva gemensamt inom de EU-fonder som finns. Även här blev det en del intressanta samtal om migration och integration.

Vi avslutade dagarna med Jurmala med ett besök på Movexum och FPX. Jurmala håller på och startar upp sin egen inkubator och här finns det en del utbyte vi kan göra.

Brandvakten från Jurmala lämnar
över en halmbock som tröst
Idag så avslutades denna vänortsvecka med att ta emot besök ifrån vår vänort Raumo igen, idag var det deras brandvaktarförening som kom hit för att hjälpa oss att vakta Gävlebocken mot nedbränning. Tyvärr så har redan den stora bocken brunnit men vi träffades vid vikariebocken som de vaktade en stund innan de överlämnade en gåva som tröst till Gävleborna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar