torsdag 26 januari 2017

Historiskt Regionstyrelsemöte

Igår inträffade något historiskt i Region/Landstinget Gävleborg. För första gången sedan allmänna rösträtten infördes så var det en ickesocialist som ordförande för regionstyrelsemötet. Jag är i egenskap av 2:e vice ordförande den som leder sammanträdet om inte ordföranden eller 1:e vice inte är där. De två socialdemokratiska regionråden hade tydligen planerat semesterresor utan att synka dem med varandra så s-ordföranden hade inte kommit hem från sin solsemester förrän vice s-ordföranden åkte iväg på sin semester. Jag har inget emot att det inträffar utan jag tar gärna över ordförandeklubban igen och efter 2018 så är ambitionen att ta över den permanent.

Det var en ytterst kort dagordning på mötet och vi var alla överens om de få beslut som fattades. Det blev därför inga reservationer eller voteringar, lite tråkigt kan jag tycka men så är det ibland.

Den stora frågan var såklart bokslutet som redovisades.

Regionen klarar även 2016 med ett positivt resultat. Majoriteten slår sig som vanligt för bröstet att man klarar ekonomin, men anledningen till det är endast av engångsintäkter man fått. Man vill gärna säga att alla nämnder klarar ett positivt resultat för året, hmmmm. Det är ju inte så svårt när man får extra anslag några veckor innan året är slut vilket totalt uppgick till 120miljoner i extra anslag för 2016. Då lyckades hälso och sjukvårdsnämden klarar ett överskott på 1miljon i överskott(Av 5500miljoner). Hälso- och sjukvården har stora problem att få sin verksamhet att fungera och hålla sin ekonomi i balans och risken är nu att engångseffekter som räddare vi sett de senaste åren nu är slut och tyvärr så ser vi att skatteintäkterna sjunker i de nya prognoserna.

I övrigt får vi vänta någon månad till innan vi får en helhetsredovisning av regionens verksamhet för 2016. Men det kommer bli mycket intressant att se hur mycket man sparat på de åtgärder man beslutade om förra året, kommer exempelvis ambulansen har sparat sina 4,5miljoner med sitt jourförslag som man har sagt.

Styrelsemötet avslutades nästan lika ovanligt som det började, jag fick äran att avtacka vår regiondirektör som närvarade på sitt sista styrelsemöte. Vår direktör har arbetat i landstinget/regionen sedan 1978 och varit regiondirektör sedan 2006. Nu har han uppnått pensionsålder och kommer därför sluta.

Den nya regiondirektören tillträder nu om någon vecka och det ska bli mycket spännande vad detta nya ledarskap innebär för regionen. Tyvärr så är det samma politiska majoritet som sitter där så risken är stor att det inte blir någon större skillnad, men det får framtiden utvisa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar