fredag 13 januari 2017

Överbeläggningskrisen förvärras

Idag kan vi läsa om det akuta läget med brist på vårdplatser på våra sjukhus. Gävleborgs län har under många år haft lågt antal vårdplatser om man jämför nationellt. Om det hade varit så att vi hade haft landets friskaste befolkning så kanske det inte hade varit några problem men nu är det tvärtom d.v.s. vi har en av landets sjukaste befolkning och skulle därmed ha behov av flest vårdplatser i landet.

Inte nog med att vi har få antal vårdplatser så har vi dessutom svårt att bemanna våra avdelningar personal som kan ta hand om dessa patienter. Detta innebär att när nu personalen flyr Region Gävleborg så tvingas ledningen stänga ned vårdplatser.

Följden av detta blir såklart att våra patienter hamnar i korridorer och på överbeläggningsplatser vilket vi har påpekat under många år inte är bra för patienterna, medarbetarna eller ekonomin. Med en underbemannad personal där patienterna ligger i korridorerna innebär att vården bedrivs mindre effektivt och sämre kvalité vilket skapar längre vårdtider på sjukhuset. I värsta fall skickar man hem patienter som inte kan tas om hand av kommunerna eller i hemmet. Kommunernas reaktioner blir då att man inte tar hem patienterna och vi är inne i en ond spiral som bara har förlorare.

Antal överbeläggningar varje dag under 2016
Läget är som mest akut på Gävle sjukhus där vi under november-december haft 21patienter på överbeläggningplatser, Hudiksvall har under samma perioder haft 13patienter på motsvarande sätt. Samtidigt har man nu 30 färre vårdplatser(vilket motsvarar ca 10%) öppna på Gävle sjukhus än normalt och 25färre vårdplatser(vilket motsvarar16%) på Hudiksvalls sjukhus.

Vi i oppositionen följer beläggningsläget kontinuerligt på våra sjukhus genom att läsa av de siffror som finns i våra system och med kontinuerlig kontakt med vår personal. Detta gör vi för att få en så bra heltäckande bild som möjligt över situationen och där vi kan se vilka konskenvenser majoritetens politik får. Däremot utebli informationen från den politiska ledningen, ser man verkligen problemen och vad har man för politik för att komma tillrätta med det.
Vi hade regionstyrelsemöte i förra veckan och inte ett ljud från majoriteten om vårdkaoset på sjukhusen vilket jag tycke är mycket allvarligt. Hade vi suttit i ledningen så hade vi självklart följt detta mycket noggrant både på styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden och arbetat fram lösningar.

Vad ser då vi moderater för lösningar?

  • Vi ska ha rätt vårdplatser vid rätt tidpunkt, d.v.s. vi måste ha en mer flexibel möjlighet att ta in patienter på sjukhuset.
  • Vi vill ha mellanvårdsplatser/lättvårdplatser på sjukhuset där färdigbehandlade patienter som inte kräver sjukhuset resurser kan få plats i väntan på att kommunerna och patienterna känner sig trygga i att åka hem.
  • Vi måste ha en personalpolitik så att våra medarbetare väljer att stanna i regionen.
  • Vi måste även se över om det är arbetsuppgifter som vi kan rationalisera bort eller om det går att göra saker på ett smartare sätt.


Det finns mycket att göra om man vill, men frågan är om den politiska ledningen vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar