onsdag 18 januari 2017

Sprututbytesprogram förbereds mot regionfullmäktiges vilja

Idag rapporterar lokalradion om att Regionen arbetar med att ta fram ett förslag på hur regionen kan införa ett sprututbytesprogram i länet. Detta görs eftersom riksdagen nu har beslutat om att landsting och regioner ensidigt kan besluta om detta mot kommunernas vilja. Det är tråkigt att man från riksdagen fattar beslut som motverkar ett bra samarbetsklimat mellan kommunerna och landstingen, nu blir det fritt fram för de landsting som vill införa detta.

Detta är en mycket kontroversiell fråga som det finns mycket olika åsikter om. I somras hade vi en motion i ärende uppe på Regionfullmäktige  där vi moderater tog tydligt avstånd till dessa idéer. Majoriteten valde dock att anse motionen vara besvarad med motivering att samtal pågår med kommunerna och man har för avsikt att fortsätta dessa samtal och inte köra över någon kommun.

Nu ser det ut som majoriteten väljer att köra över kommunerna fullständigt i denna fråga. Utan att ha fört mer ingående samtal tar man fram ett ärende om detta. Missbruksvården är ett gemensamt ansvar mellan kommunerna och regionen där man ansvarar för olika delar, exakt vart gränsdragningen går är man (som så många andra frågor) lite oense om. Eftersom ansvaret är uppdelat är det viktigt att man har ett bra samarbete och att då ensidigt införa detta som kommer påverka kommunernas missbruksarbete är helt enkelt respektlöst.

Så till sakfrågan….

Detta är en mycket svår fråga. Vi moderater har nolltollerans mot missbruk av narkotika och har inte för avsikt att legalisera detta på något sätt. Att då bygga upp en verksamhet där man tillhandahåller verktyg för uppenbart fortsatt missbruk är orimligt. Förespråkarna vill göra detta för att minska smittspridningen men huruvida detta fungerar är forskningen oense. Frågan man ställer sig, vad blir nästa steg om man inför detta. Ska vi, som i vissa andra länder, tillhandahålla lokaler för sprutmissbrukare för att göra det mer säkert och minska spridning av smitta eller ska man tillslut ge dessa människor drogerna för att på så sätt minska annan brottslighet som uppstår.

Avslutningsvis…..

Jag hoppas nu att man sätter stopp för detta och lyfter frågan tillbaks till fullmäktige för ett nytt beslut och där kan man i så fall föreslå att införa ett sådant program. För har fullmäktige beslutat att man ska fortsätta samtal och inte köra över kommunerna så kan varken tjänstemännen eller hälso- och sjukvårdsnämnden överpröva ett sådant beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar