fredag 27 januari 2017

Osmakliga personpåhopp från Arbetarbladets ledarskribent

Arbetarbladets ledarskribent Jenny Wennberg har tidigare skrivit en kommentar till det inslag som var på lokalnyheterna där jag gav moderaternas syn på regionens planer att, mot kommunernas vilja, införa sprututbytesprogram i länet.

Jag välkomnar en saklig debatt om den svenska narkotikapolitiken och då allt från hur vi undviker att människor hamnar i missbruk och hur vi får de som hamnat där att sluta. I dessa frågor finns det mycket mer för oss politiker att göra.

Tyvärr när det görs försök att ha en saklig debatt i detta så väljer Jenny att med mer eller mindre genom personagrepp ge någon bild av jag som moderat inte bryr mig om människor. Hon skriver att jag hellre ser till principer än människor och att jag är verklighetsfrånvänd och direkt människofientlig.

Det som skiljer mig som moderat mot många socialister är att jag verkligen ser alla människor som enskilda individer och inte som ett kollektiv. Att då påstå att jag är människofientlig är på gränsen vad man kan tillåta i den offentliga debatten.

Sen till sakfrågan 

Ansvaret för missbruksvården är delat mellan kommunerna och regionen, att då ensidigt kunna införa ett sprututbytesprogram som är starkt ifrågasatt gynnar inte dessa missbrukare. Ska det göras så ska det ske tillsammans mellan kommunerna och regionen.

Att missbrukarna skulle bry sig om huruvida sprutan är oanvänd eller inte stämmer inte överens med en verklighet som missbrukare beskriver, prata med KRIS eller andra som har varit i missbruk.

Dessutom finns det mycket mer i dessa situationer som kan sprida smitta, så en följd av detta program blir att man sedan kommer föreslå att regionen ska tillhandahålla lokaler där man kan injicera droger under ”kontrollerade” smittfria miljöer.

Det finns ingen entydig evidens på att sprututbytesprogram ger de effekter på smittspridning som man efterfrågar.

Sedan skickar det fel signaler till de människor som är i gränslandet att hamna i missbruk, det är okej att använda droger så länge du gör det med rena verktyg. Som sagt så påverkar det inte de som idag är mitt i ett missbruk men det finns många människor som är på gränsen till missbruk.

Utöver detta så krävs det mycket andra åtgärder för att stoppa missbruket, allt från att ändra attityder till att försvåra att få tag på droger. Det krävs även tydliga straff för de som begår dessa brott. Och inte minst så krävs det fler poliser, men tyvärr så missköter Jennys regering detta på ett sätt som är samhällsfarligt. Varför har man exempelvis tagit bort den speciella grupp som arbetar mot droger i Gävle?

Så avslutningsvis vill jag återigen påpeka att jag välkomnar en saklig debatt utan personagrepp, detta kan föra en konstruktiv dialog vidare vilket jag tror är bra för dessa människor som finns i missbruk och för de människor som riskerar att hamna där.

1 kommentar:

  1. Ja, tänk om alla personangrepp skulle upphöra överallt, vilken utveckling vi skulle kunna vänta oss!!

    SvaraRadera