onsdag 19 april 2017

Praktik på Laboratoriemedicin

Jag brukar vara ute och auskultera i vården med jämna mellanrum. Idag var det laboratoriemedicins tur att få besök en dag. Jag spenderade därför ett arbetspass i deras verksamheter. I vanliga fall brukar jag följa en medarbetare under arbetspasset men idag ville man att jag skulle få se så mycket som möjligt i deras verksamheter så schemat var fullspäckat med de olika delarna, så därför blev det lite olika personer jag spendera dagen med. Eftersom jag alltid har mycket frågor och vill lära mig hur allt fungerar så blev det snabbt förskjutningar i planeringen och lunchen fick kortas ned.

Jag fick bl.a. möjligheten att se hur man gör odlingar på prover för att ta reda på om patienten har bakterier eller inte och om vilken bakterie det i så fall är. Det är en krävande process som tar viss tid men det var riktigt intressant att se hur de olika metoderna fungerar.  Jag var även med och såg hur flödet fungerade och hur man gjorde andra tester.

Jag var där för några år sedan på besök i samma verksamhet och då kunde jag se hur gamla lokalerna var och hur traditionellt man arbetade. Man kände då att inte att man fick gehör för att utveckla verksamheterna tekniskt och att man inte kunde göra de investeringar som krävdes, detta trots att det skulle spara pengar och förbättra patientsäkerheten. När jag sedan började lyfta frågorna så blev det visst fart. Nu hade man fått göra dessa investeringar och lokalerna är renoverade och det var en stor skillnad jämfört med förra besöket. Detta visar på att det faktiskt är möjligt att påverka även om man sitter i opposition, det tar lite längre tid bara.

Efter lunchen var jag på Patologen/Cytologen och fick se hur de arbetar och vilken skillnad mot sist. Man ligger nu i framkant i Sverige när det gäller digitaliseringen av verksamheten vilket känns riktigt bra. Man har inte samma brist på patologer längre och arbetsmiljön var en stor skillnad mot tidigare. Det som återstår är väl ändå att få färdigt lokaler för obduktion.

Dagen avslutades sedan med en genomgång av transfusionsmedicin och blodcentralen. Där fick jag lära mig skillnaden på det manuella sättet att bestämma blodgrupp och det helautomatiserade. Jag fick även se hur blodcentralen fungerar där alla blodgivare kom in och lämnade blod.
Det stora frågetecknet efter dagen är dock vad som ska hända med all denna fina verksamhet. Man har nyrenoverade lokaler som är anpassade för deras utrustning och medarbetarna men man har fått besked att man nu ska flytta! Jag har länge påpekat att planeringen för framtidens sjukhus är obefintlig och dagens besök bekräftade detta. I dessa nyrenoverade lokaler ska man nu riva allt igen för att den nya akutmottagningen ska få plats där. Verksamheten ska inrymmas i det nya vårdblock man ska bygga. Även en novis person fattar att detta inte är rationellt. Man kommer alltså flytta en av de verksamheter som har behov av korta transporter till operation till andra sidan sjukhuset, hur tänker man då?

Jag stärks i min uppfattning att den uteblivna planeringen för sjukhuset inte är bra för vården och att den kommer påverka ekonomin negativt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar