söndag 2 april 2017

Bristande städkvalité på landets bäst städade sjukhus

Städningen på våra sjukhus är något som vi diskuterat under en mycket lång tid. Det har framförallt varit problem med kvalitén. Det är inte så att det kanske inte blivit så mycket sämre än tidigare utan det som hänt är att vi har på nytt upphandlat städningen och samtidigt stramat åt kraven till att ha landets tuffaste krav. Vi har under alla de år jag varit aktiv inom landsting- och regionpolitiken diskuterat de dåligt städade lokalerna. Därför var det bra att vi stramade åt kraven samtidigt som vi gjorde en ny upphandling.

När denna upphandling gjordes så var det flera leverantörer som lämnade anbud och de var ungefär i samma prisnivå. Vi var då nöjda över att det var en välrenommerad leverantör som vann upphandlingen. Det blev en övergång från den tidigare leverantör Coor till ISS och som alltid när det blir en ny leverantör så blir det lite gnissel, men det är övergående. Den stora utmaningen var dock att kvalitén stramades åt och att man nu inte bara hade visuell besiktning utan även besiktar för det som inte syns, bakterier.

Ganska omgående så visades sig att man inte kunde leverera den kvalité vi hade beställt. Jag var lite förvånad att man godtog att ta över ansvaret för våra lokaler i de skick de var. Det var tjocka lager av damm som fanns i våra lokaler som uppenbarligen hade uppstått långt innan ISS tog över. ISS såg dessa problem och arbetade med att komma tillrätta med gammal smuts och nya krav. ISS förklarade att man hade en stor uppgift att utbilda städarna för att kunna klara av de nya tuffa kraven.

Trots detta har man inte lyckats komma tillrätta med kvalitén och vi i politiken har följt detta mycket noggrant under dessa år. Vi har fått se hur besiktning går till och jag personligen har varit med och gått med personalen för att få en känsla över hur städningen går till.Trots bristande kvalité har ansvarigt regionråd påstått i fullmäktige att vi troligen har de bäst städade sjukhusen i landet, se videon. Detta påstående är såklart mycket provocerande med tanke på de kvalitetsbrister som vi alla andra har sett.

Nu har det gått så långt att ISS och regionen väljer att bryta avtalet. Jag tycker det är tråkigt och bekymmersamt, om inte en av världens största och mest renommerade städföretag klarar av våra krav, vem ska då göra det. Om dessutom ansvarigt regionråd anser att vi har det bäst städade sjukhusen i landet så varför bryter man då avtalet, kan det var en eftergift till vänsterpartiet?

Problemet vi har är inte egen regi eller privat regi utan det är de tuffa krav vi har och att vi är först med dessa. Nu ska det gamla leverantören som inte har städat enligt våra nya hårdare krav ta över ansvaret med samma personal som tidigare inte klarat av uppdraget, hur ska det gå med det och till vilket pris? Kommer man nu sänka kraven igen eller kommer man behålla de tuffa kraven? Det känns som vi kommer börja om från början i denna process och att vi då har tappat två år.

Jag hoppas nu att man seriöst ser över kraven och hur man kan städa och göra en ny upphandling. Varför inte göra en del studiebesök hos andra landsting och se hur de arbetar med kvalité. Jag förutsätter att man gör en ny upphandling, eventuellt kan jag tänka mig att vi behåller städningen i egen regi på något av sjukhusen just för att kunna jämföra kvalitén och lära sig av varandra. Sedan måste vi när vi bygger nytt och renovera hela tiden tänka på att det ska vara lättstädat, vilket inte alls görs idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar