torsdag 28 december 2017

Viktig information undanhålls för oss politiker


Vi har tidigare kunna läsa om i Hälsingetidningarna om problemen man har inom Primärvården i Hudiksvall och Iggesund. Problemen är nu så stora att man medvetet bryter mot fullmäktiges beslut genom att hänvisa patienter till en annan HC p.g.a. läkarbrist. I vårdvalet har regionfullmäktige ställt krav på att det alltid ska finnas en allmänläkarspecialist på varje HC, detta för att garantera kvalité och likvärdighet över länet.

Nu när man inte har lyckats rekrytera allmänläkare och dessutom har problem att få tag på hyrläkare så säger man nu helt enkelt nej till patienter som söker sig till Iggesund HC. Detta gör man medvetet och den politiska ledningen bryr sig inte.

På senaste hälsovalsutskottet(det utskott under regionstyrelse som hanterar vårdvalet) så var denna fråga uppe och det framkom att hälso- och sjukvården har gjort en intern revision på Iggesund HC. Eftersom vi befarar att patientsäkerheten nu är hotad så krävde vi i utskottet att vi skulle få se den revision som är gjord, alternativet var att vi skulle initiera en egen sådan. Så utskottets beslut blev att kräva in den revision som var gjord.

Nu framkommer det märkliga att ansvarig tjänsteman vägrar att lämna ifrån sig denna rapport! Inte nog med att man struntar i fullmäktiges beslut, man struntar numer helt i vad politiken säger. Jag blev såklart lite tveksam till att man inte fick tag på den så jag kontaktade själv hälso- och sjukvårdsdirektör för att fram rapporten. Jag blev såklart mycket förvånad när jag inte heller fick ta del av den. Jag har aldrig tidigare blivit nekad information men det blev jag alltså denna gång. Däremot har man själv valt att gå ut med information till tidningarna som har skrivit om denna revision.

Detta är inte mer än en riktig praktskandal. Man går alltså ut med info till tidningen men vägrar ge information till oss inom politiken trots att det finns politiska beslut att så ska ske och att jag som regionråd efterfrågar det.

Är det på detta sätt man tänker undanhålla oss politiker från information som i högsta grad berör våra länsinvånare? Detta är något som vi politiker inte kan acceptera! Har man inte förstått att vi verkar i en politisk styrd organisation så ska man nog stark fundera på om man jobbar på rätt ställe.

Helt klart så är sista ordet inte sagt i detta ärende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar