söndag 13 maj 2018

Vi är ett parti med tydliga värderingar

I helgen har 2400 moderater deltagit på det som hos oss kallas Sverigemötet, det är kommun, landstings och riksdagspolitiker som träffas och pratar om hur vi kan utveckla vår politik på alla nivåer. Det ger också möjlighet för vår partiledare, partisekreterare och övriga i partiledningen att berätta om våra strategier och vilka budskap som vi gå till val på.

Man presenterade nu i helgen vår nya valslogan eller det kärnfulla budskap som ska hålla ihop hela valrörelsen. Tidigare val har det bl.a. varit det Nya Arbetarpartiet, Alla behövs och framåt tillsammans. I år blev jag återigen överraskad av årets slogan, på samma sätt som vi blev med nya Arbetarpartiet. ”Lika För Alla” är årets motsvarighet. Det känns i ett första skede som ett traditionellt vänsterbegrepp, men när jag får fundera lite mer så känns det helt rätt.

Jag har under flera år efterfrågat en mer värderingsgrundad strategi och budskap, vi har under många år blivit så pragmatiska och bara pratat om enskilda sakfrågor utan att berätta varför vi vill göra vissa saker. Nu är det helt annorlunda och allt kan samlas kring begreppet, lika för alla. Kopplar vi sedan till hur vi ser på likhet och rättvisa så känns det helt rätt.

En viktigt grundvärdering jag brukar prata om är just rättvisa. Det handlar inte om den millimeterrättvisa som många andra lyfter fram att alla ska ha exakt samma sak utan att alla ska ges samma möjligheter men nu även att alla har samma rättigheter och skyldigheter. Det handlar om att vi alla är lika inför lagen, alla ska följa lagar och regler. Det är inte vem du är som ska avgöra utan vad du gör. Även när det kommer till välfärden så passar det in, alla ska inte ha samma vård men alla ska har rätt till den vård man behöver. Detta oavsett vem du är.

Det är med en bra känsla som jag kom hem igår kväll och nu börjar arbetet med att formulera vad vi menar lokalt med lika för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar