onsdag 30 maj 2018

Alliansbudget

Idag presenterar Allians Gävle vår budget för 2019. Den kommunala ekonomin är god, såväl Alliansen som tidigare kommunledningar har skött ekonomin väl. Däremot finns det en del orosmoln på himlen. Vi får signaler om att de demografiska utmaningarna blir allt större och dessutom så har vi svårt att rekrytera nya medarbetare till offentlig sektor. Därför lägger vi en ansvarsfull budget och lovar inte allt till alla.

Det är en annorlunda budgetprocess som sker inom kommunen. Jag har tidigare varit van i regionen att själv jobba fram allt budgetunderlag. Nu gör tjänstemännen det stora jobbet som vi politiker sedan får förhålla oss till och göra justeringar och tillägg. Kommunen har en målstyrning men allt mer av de politiska delarna utgörs av specifika uppdrag som vi vill få utförda under nästa år. Så istället att fokusera på målen och vad vi vill uppnå så blir det på vad vi vill göra på detaljnivå.

Jag tror att Gävle kommun skulle må bra av att se över budgetprocessen. Antingen väljer man att fortsätta ha en målstyrning med vad man vill uppnå eller så släpper man det och detaljstyr från politiken vad man vill att vi ska göra. Jag tror att det första alternativet är bäst, då har vi möjlighet att fokusera på resultat och våra nämnder och verksamheter får jobba med insatser för att nå målen.
Sedan måste de politiska skillnaderna finnas i budgetalternativen. Vi kunde se hur de rödgröna fokuserade på uppdrag till nämnderna och bolagen i budget för 2018 istället att tala om vad man vill uppnå. Detta ställer nu till det, det fokuseras väldigt mycket på uppdragen om att exempelvis bygga Växthus istället för att fokusera på hur vi ska förbättra kunskapsnivån i skolan.

I Alliansens budget finns det några saker som vi vill fokusera på och vi har samlat dem under begreppen, skola – trygghet - företagande

Skola
Vi vill att vi fortsätter att fokusera på skolresultat och minska barngrupperna. Även om vi har en stor utmaning att rekrytera legitimerade lärare så måste vi säkerställa att vi har fler vuxna i skolan. Skolhälsovården och den psykosociala hälsan är extra viktigt att vi tar tag i. När jag var aktiv som regionråd så lyfte vi detta under flera år och vi till och med föreslog att regionen ska ta över av delar av skolhälsovården. Vi vill också införa daglig fysisk aktivitet för eleverna i skolan.

Trygghet

Den tredje övergripande området är trygghet. Det handlar om såväl fysisk som välfärdstrygghet. Man ska alltid känna sig trygg i att röra sig i kommunen, det kan handla på vägen för barnen till skolan eller när man själv är ute sent på kvällen i centrum. Men det handlar också om att man känner sig trygg i att det allmänna finns det som ett skyddsnät om ens egna krafter inte räcker till.

Företagande

För att Gävle ska kunna fortsätta växa och skapa välstånd för Gävleborna krävs att vi har välmående företag och företagare. Därför satsar vi på att sluta med det som kommunen konkurrerar med företagen. Vi vill att kommunen blir en mer servicemyndighet mot företagen. Dessutom måste vi se till att det finns mer mark så att befintliga och nya företag kan växa.

Investeringar

Utöver detta så investerar vi kraftigt i Gävle de kommande åren. Vi lägger 6mdr i investeringar där 1,5mdr går till nya och renovering av skolor. Vi bygger äntligen nytt stadsbibliotek. Dessutom lägger vi mer medel på att asfaltera våra vägar. Därtill ska vi utreda ny lokallösning för Gymnastikföreningen och hur en 50m bassäng kan byggas på Fjärran Höjderbadet.

Detta är inte den definitiva budgeten för nästa år utan oavsett vad som händer i valet så kommer det krävas att budgeten tas igen efter valet. Därför får man se detta som planeringsramar inför nästa år med tydliga inriktning hur vi ser på framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar