söndag 16 september 2018

Valet är över och rösterna är räknade

Då var valrörelsen över och väljarna har gett sin dom. Tyvärr räckte det inte hela vägen för att Alliansen skulle bli större än de rödgröna i riksdagen utan det skiljer endast ett mandat. Vem som sedan bildar regering är helt ovisst idag. Moderaterna backade men samtidigt gick våra Alliansvänner framåt vilket är glädjande.
Generellt kan vi säga att vi moderater I länet lyckades ganska bra. Vi backar mindre i riksdagsvalet än nationellt och går fram i de flesta kommunvalen men där vi går emot trenden är i de två kommuner vi haft KSO-posten, Gävle och Ljusdal.

Ser vi lite snabbt på Gävles resultat så kan vi konstatera att vi lyckas lite bättre än riksdagsvalet. I Gävle brukar lika många rösta på oss i alla tre valen, det visar sig bl.a. 2010 när resultatet var 27,2 för kommun, 26,8 för region och 27,2 för riksdagen. 2014 hände något, då röstade 25,2% på oss i kommunen medan endast 21% röstade på oss riksdagsvalet, då beskrevs det som Blanck-effekten. I årets val så var vi tillbaks på samma resultat i de tre valen, 19% i kommunen, 18,1% i regionen och 18,2% i riksdagen. Vi ligger dock fortfarande lite plus i kommunen jämfört med riskdag och region.

Vi har tappat i en del distrikt där vi senast var starka exempelvis Fridhem(-10%) men Olsbacka(bara -5,6%), Trödje(-11%) Hille(-10%) Söder (-10,7%) Villastaden (-9,8%) Väster S (-10%)

Vad dessa tillbakagångar beror på måste såklart analyseras. Det är såklart svårt att se vart väljarströmmarna går men några snabba slutsatser drar i alla fall jag.


  • De väljare vi vann 2014 på att man var trött på dåvarande S-kommunalråd har vi tappat tillbaks till S, det kan ses i deras siffror också. De backar i riksdagsvalet men går fram i kommunen.
  • Det fanns en oro för att vi skulle gå ihop med SD, vilket vi fick signaler om att våra motståndare spridit rykten om. Det kan vi även läsa om i tidningen igår
  • Man spred lögner om att vi ville införa marknadshyror inom allmännyttan, vilket såklart påverkar de som bor hyreslägenheter.
  • Vi drev trygghetsfrågorna ganska hårt lokalt och man pratade inte om de frågor som man lyfte fram vid dörrknackningarna, exempelvis skolan.
  • Vi tappar stort på vissa håll på landsbygden och det är oroande, det skulle kunna bero på diskussionen om småskolorna.
  • Sedan har man kanske inte märkt så stor skillnad med Alliansstyre jämfört med de rödgröna, det tar tid att förändra en kommun det har vi inte hunnit på 2,5år.

Sedan finns det säkert många andra analyser och orsaker..

Det jag också noterar är att en del valfläsk från andra partier inte har gett någon positiv effekt. S backade i Forsbacka och Hedesunda trots att man lovade saker till Forsbacka bruk och ishall.

En grundligare analys behöver göras när rösträkningen är klar och personkryssen är räknade, det kan finnas sådana effekter också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar