tisdag 4 september 2018

Oärlig valrörelse

Valrörelsen pågår för fullt och vi politiker kampanjar konstant. För min egen del har jag kört på sedan 1 augusti och jobbat på dygnet runt.

Partiernas strategier varierar men vi moderater försöker hela tiden ha det vuxna samtalet och prata om vår politik. Tyvärr så har andra partier andra strategier och man kan se en viss desperation från bl.a. socialdemokraterna. Vi har under den senaste tiden läst om deras utspel där man anklagar oss för att stå för saker vi inte gör. Bl.a. kör man fram att vi vill shockhöja hyrorna och införa marknadshyror, vilket såklart inte stämmer. Man påstår även att sossarna i Gävle satsar 80mnkr mer på skolan i sin budget än Alliansen vilket inte heller stämmer, det är endast 25mnkr mer i deras budgetanslag(sedan finns det andra saker som gör denna skillnad mindre). Tyvärr så genomskådar inte media detta utan man fortsätter sprida deras felaktigheter. Exempelvis så kan man idag läsa om att revisorerna riktar skarp kritik mot mig som kommunstyrelseordförande i min hantering av rättelsen av beslut om bitr. kommundirektör. Att det inte finns stöd för ett sådant påstående skriver inte media utan man fortsätter sprida den falska bilden. Jag har läst revisionsapporten och där står det inget om någon kritik, vilket jag såklart påpekat för media. Dessutom påstår man felaktigt att den ökade kostnaden för rättelsen är 2,2mnkr vilket inte stämmer, hade inte beslutet rättats så hade det kostat mer. Att alternativkostnaden om en rättsprocess, som en del vill att vi inleder, kostar över 7,5mnkr skriver man inte heller.

Det är som sagt tråkigt med en valrörelse som inte handlar om vad partier faktiskt vill och media som inte kontrollerar felaktiga påstående. Men jag kommer inte sjunka till samma låga nivå utan förhålla mig till de samhällsproblem som finns och prata om våra moderata politiska lösningar.
Som jag brukar säga, det goda vinner alltid till slut (även om man ibland kan tro motsatsen)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar