måndag 31 december 2018

Nytt år nya utmaningar

Idag är det sista dagen som jag har rollen som kommunstyrelsens ordförande i Gävle. Jag tillträdde efter en turbulent tid i kommunen där det fattas en del tvivelaktiga beslut som tillslut landade på mig att städa upp.

Mandatperioden som gått har varit mycket lärorik och bra för Gävleborna. Genom att socialdemokraterna förlorade makten och Alliansen till slut kunde ta över ledningen har vi kunnat visat på ett nytt ledarskap. Det har varit nyttigt för våra tjänstemän och för alla politiker i kommunen. Att som socialdemokraterna tidigare kunnat styra i 100 år utan att behöva lyssna på oppositionen över huvud taget har inte varit bra för Gävle. Att då kunna bryta så långt maktinnehav är nyttigt i sig och banar väg för ett bättre Gävle.


Själv har jag i början haft rollen som fullmäktiges ordförande vilket är en roll utan direkt politisk makt. Den påminner lite om talmannens roll i riksdagen där jag haft som uppgift att få en bra och respektfull debatt i fullmäktige samt en del representation. Jag lyckades få till ett bättre klimat i fullmäktige där man respekterar varandra och inte använder tillmälen på varandra vilket inte är helt okontroversiellt. Jag fick även till det så vi slapp långa voteringar och kunde rösta via voteringssystem istället för manuella namnupprop.

Från Mars i år har jag haft rollen som kommunstyrelsens ordförande vilket har inneburit ett stort ansvar men också ett stort inflytande på Gävle och dess utveckling. Att kunna göra några stora förändringar under det dryga halvåret var inte möjligt men vi lyckades hålla ihop Alliansen och fullfölja det vi påbörjat. Tyvärr så höll inte Alliansen ihop efter valet vilket är mycket tråkigt, vi hade kunnat fortsätta samarbeta ytterligare fyra år och kanske till och med kunnat fortsätta leda kommunen tillsammans.

Jag är tacksam och stolt över den tid jag varit med och lett kommunen. Vi har gjort skillnad för människor på riktigt där vi kunnat höja kunskapsnivåerna i skolan, infört nya utbildningar anpassade efter företagens behov.

Vi har påbörjat en resa inom plan och bygglov där vi har kunnat lyfta fram behovet av en växande och fungerande stad där alla trafikslag behövs. Vi har fått stopp på ohämmade jakten på Gävlebor och fått en mer positiv attityd. När det gäller bygglovsprocessen har vi påbörjat förändringsarbetet av attityder från att alltid utgå från motstånd och nejsägare mot allt till att att vara mer positiv i kontakten med Gävleborna och se möjlighet istället för hinder.

Vi har även påbörjat förändring i planeringsprocesser och exploatering där vi behandlar alla lika och arbetar som en stor kommun. Jag har mött en del gnissel om detta men tillslut så är våra företagare och Gävlebor nöjda över att man känner sig mer rättvist behandlad. Det krävs inte längre ”rätt” kontakter för att kunna utveckla sin verksamhet i Gävle, utan alla ges samma möjligheter. Som kommunalråd har jag försökt vara så tillgänglig som möjligt, vilket har uppskattats av Gävleborna.
Till slut var det kul att vara med och få igenom en markförsäljning till Microsoft som ska etablera sig i kommunen. Det är nog det största som hänt i Gävle på många år, förutom maktskiftet 2016 såklart. Jag hoppas att de kommer igång snabbt och inte stöter på några nejsägare i kommunen utan att det går smidigt för deras etablering(som jag såklart hoppas alla etableringar ska uppleva)

Det har varit mycket lärorika år för mig och för moderaterna Gävle. Det är inte enkelt att leda en kommun utan det kräver god samarbetsförmåga och lyhördhet. Man måste även ändra mindset från opposition och vara emot till att faktiskt vara för och stå upp för kommunen och dess förvaltningar och tjänstemän. Inget parti kan diktera villkoren längre utan vi måste prata med varandra vilket är bra. Jag kommer ta med mig mina nya erfarenheter till mitt nygamla uppdrag i Regionen med ambitionen att bilda en ny majoritet 2022.

Nu återstår bara att önska den nya majoriteten lycka till. Och jag hoppas att vänstersvängen inte blir för skarp. Tyvärr så ser jag redan en återgång till den gamla S-maktfullkomligheten där man vill jaga bilister istället för utsläpp, man ignorerar oppositionen och risken är stor att maktpartiet har återuppstått(om det ens var borta).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar