onsdag 2 januari 2019

Kollektivtrafik vs bilar, varför kan man inte samsas?

Regionen har två områden som engagerar våra länsinvånare. Det handlar först om sjukvården, såklart, och där finns det mycket mer att önska i det röda Gävleborg. Sedan är kollektivtrafiken där det finns mycket synpunkter.

Jag gjorde min första dag som regionråd idag och direkt får jag samtal från upprörd medborgare om de försämringar man gjorts i trafiken i Gävle och alla dessa farthinder som byggts under den tidigare röda kommunledningen. Nu vet jag inte om personen ringde till mig i egenskap av tidigare kommunalråd eller som nytillträtt regionråd, jag behåller mitt gamla telefonnummer, men det spelar egentligen ingen roll eftersom ansvaret är delat.

Det är regionen som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet men samtidigt är det kommunen som ansvarar för den tekniska infrastrukturen i stadstrafiken exempelvis hållplatser, vägar och de så förhatliga farthindren.

Nu ska farthindren vara till för att försvåra för biltrafiken, så Gävleborna ska välja bussen istället. Men det påverkar även övriga trafikanter. När jag satt vid ledningen i kommunen så påpekade vi problemen för räddningstjänst och ambulansen som också hindras i sina utryckningar med att behöva sakta ned för alla dessa farthinder. Men även de som reser med kollektivtrafiken drabbas av alla farthinder, det blir fler inbromsningar och accelerationer och så blir resan mer obekvämt när alla farthinder ska passeras. Har man sedan inte skött underhållet av vägarna så blir det många fler hinder i form av potthål och dylikt.

Nu har tidningarna skrivit om den BRT lösning som Gävle kommun vill införa. Tanken är att man ska ha busslinjer som påminner om spårvagn med egna filer och färre stopp. Tanken är nog god men i Gävle tolkar man det som att man ska få bort bilarna från vägarna i stan för att bussen ska gå där. Man har nu investerat 17mnkr i att ta bort busshållplatser och strypa trafiken för att på så sätt snabba på bussen från Andersberg till centrum med två minuter!

Kollektivtrafiken ska vara till för att underlätta för länsinvånarna och inte tvärtom. Idag så fick jag höra konsekvenserna av att man dragit in busshållplatser i norra delen av Gävle och att man lett om linje tre via Gavlehov vilket förlänger restid och med alla farthinder så blir resan inte särskilt bekväm.  Det är något som vi i regionen får ta med oss i dialogen med kommunen och sedan får vi hoppas att det nya rödgröna styret i Gävle förstår problemen som finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar