onsdag 23 januari 2019

Vad händer med Bollnäs sjukhus?

Frågan är berättigad i högsta grad. 2012 tog Aleris över driften för att i 9år driva sjukhus på uppdrag av Region Gävleborg. Nu börjar denna tid löpa ut och det är dags att bestämma vad nästa steg är. Ska driften av sjukhuset upphandlas igen, ska den övergå till regionens regi eller ska man lägga ned sjukhuset.

Oavsett vad många vill påstå så var sjukhuset hotat innan vi genomförde upphandlingen 2012. Det fanns skarpa planer i den s.k. strategiska planen där en nedläggning eller kraftigt reducerad verksamhet var ett alternativ.

Nu står regionen inför stora utmaningar igen med dålig ekonomi och bristfällig tillgänglighet och kvalité. Underskottet inom hälso- och sjukvården är 270mnkr och det finns inga kända planer på vad man ska göra åt dessa underskott. Under förra året fick tjänstemännen i uppdrag att ta fram förslag på att komma till rätta med underskotten, en plan skulle presenteras efter valet! Vi har ännu inte sett någon plan och jag undrar vad man har i görningen.

I detta sammanhang är det högst berättigat att ställa frågan vad som händer med Bollnäs sjukhus. Vill man centralisera vården och minska ned antalet s.k. utbudspunkter så har de läge att göra det nu. Vi i oppositionen har såklart påpekat vikten av att ha kvar sjukhuset och vi ser att det ska upphandlas igen.

Därför föreslog vi moderater i veckan att en politisk styrgrupp ska tillsättas. Vi vet hur viktigt det är med politisk styrning av våra strategisk viktiga upphandlingar. Vill man från tjänstemannahåll eller den politiska majoriteten misslyckas med en upphandling så är det väldigt enkelt, skicka in några tjänstemän med uppdrag att misslyckas. Krydda med lite upphandlingskrav från vänsterpartister, miljöpartister och sossar så är det klart.

Tyvärr så var inte majoriteten intresserad av det utan man hänvisar till att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få kontinuerlig information om upphandlingen. Men det är inte samma sak. Att få information om en pågågende upphandling i större grupp är inte möjligt förutom väldigt ytlig information. Det råder upphandlingssekretess och läcker något ut eller på annat sätt påverkar möjligheten för entreprenörer att på likvärdigt sätt lägga anbud så kan hela upphandlingen överklagas. Är man däremot en mindre grupp som jobbar i bakgrunden så är det möjligt att påverka detaljer i underlagen.

Det skulle även vara bra om man tog in olika entreprenörer och frågade dem vad som är viktigt för att en sådan här upphandling ska bli lyckosam. Detta skulle också vara möjligt i en mindre politisk grupp.

Men nu blir det inte så vilket innebär att insynen i detta inte blir särskilt bra från oss i politiken som verkligen vill lyckas med detta. Jag hoppas nu bara att själva underlagen beslutas av politiken, då finns det en möjlighet att säga ifrån om det finns några verkliga stora misstag. Men allt som oftast så går underlagen igenom, det är svårt att på sittande sammanträde sätta sig in i alla detaljer och göra förändringar.

Vi moderater kommer i alla olika instanser fortsätta att tjata om detta, vi kommer inte ge oss förrän det blir en bra upphandling. Vi har gjort det förut och är beredd att göra det igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar