måndag 28 januari 2019

Reaktioner från (S) på vår syn på stoppet av hyrpersonalberoendet

Intressant debatt har uppstått mellan ledande socialdemokrater i länet och oss moderater om vår syn på det beslut man tagit om att regionen ska vara oberoende av hyrpersonal 2020. Allt började med att jag och min regionrådskollega skrev en artikel där vi problematiserar kring detta med stopp för hyrpersonal.

Vi har tidigare fattat liknande beslut men det har inte hjälpt. Nu har en enig hälso- och sjukvådsnämnde beslutat att målet är att vi 2020 ska vara oberoende av hyrpersonal, vilket vi moderater ställer upp på som mål. Det kommer inte vara enkelt att nå dit och det kommer krävas skarpa beslut.

Vi har ännu inte sett några skarpa beslut från den styrande majoriteten utan nu är man frustrerad över att vi lyfter skarpa förslag från oss moderater. Vi har påpekat problemet med för mycket hyrpersonal under många år och vi har föreslagit åtgärder tidigare. Vi kommer fortsätta göra det till dess att vi har uppnått målet. Jag tycker det är tråkigt när den politiska majoriteten inte är positiva till att vi är en konstruktiv opposition.

Vi ser att det kommer bli oerhört tufft att nå till ett oberoende till 2020. Vi kommer dock inte acceptera att det går ut över våra patienter och tillgängligheten får inte försämras (den är redan idag mycket bristfällig)

Man vill även påskina från S att det är en ny linje som gäller hos oss moderater, och gärna argumentera som att vi har ändrat oss sedan december förra året. Jag kan enkelt konstatera att vi inte har ändrat oss, de förslag som vi lägger fram i denna debattartikel är sådant som vi gick till val på.
  • Ökad grundbemanning
  • Skapa ökad trivsel
  • Satsa på det närvarande ledarskapet
  • Individuella löner
  • Karriärtjänster inom vården
  • Ökat samarbete med vårdutbildningarna
  • Bättre introduktion av nyutbildade
  • Inrätta etableringscoach/medflyttarservice
Alla våra 30 förslag går att läsa på vår hemsida: 
Oavsett hur mycket man gör för att minska beroendet så kommer det vara oerhört svårt att nå målet.

Kostnaderna för inhyrd personal var 2018 330mnkr som fördelas enligt tabell. Vi kan även se att andelen hyrpersonal som del av personalkostnad ökar för varje år även om ökningstakten avtagit under förra årets.


2018
2017
2016
2015
Läkare
242mnkr
222mnkr
212mnkr
199mnkr
Sjuksköterskor
74mnkr
63mnkr
39mnkr
30mnkr
Totalt
316mnkr
285mnkr
251mnkr
229mnkr

Ökning
+11%
+13%
+10%

Del av personalkostnd
8,8%
8,6%
7,9%
7,5%

Vi kommer följa denna utveckling framöver för att se om man är på rätt väg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar