söndag 13 januari 2019

Nu dör Alliansen, nationellt, regionalt och på de flesta ställen lokalt.

Nu ser de ut som att Alliansen är körd, det finns några Allianssamarbeten kvar bl.a. i någon kommun i vårt län men man får se det som stora undantag.

Alliansen var något som centern tog initiativ till och som vi moderater har gjort allt för att hålla ihop, nationellt, regionalt och lokalt. Därför är det intressant att det är just centerpartiet som har krossat Alliansen på alla tre nivåer. Att man hållt ihop med S i Gävleborg är ingen nyhet, idag styr man med S i alla Gästrikekommuner och i någon Hälsingekommun. Under alla år jag varit aktiv i politiken så har C styrt med S i många kommuner i länet.
Jag har under min politiska karriär varit med om hur C valt att överge borgerligheten och bli stödparti till socialdemokraterna. Det har alltid varit olika skäl, stänga ute ett lokalt parti eller stänga ute andra ickesocialistiska partiers inflytande. Eller bara handlat om egna arvoderade positioner.

När man sedan har kommit in i socialdemokraternas maktsfär så har man inte haft avsikten att lämna den, jag har försökt få dem att föra samtal med oss övriga borgerliga partier i regionen men det har inte varit intressant över huvud taget för dem. Att man sedan har förhandlat med S samtidigt som vi haft ett samarbete och då utan att informera oss känns också märkligt

Regionen 2008-

I regionen 2008 så gick C till slut med att lägga fram en gemensam borgerlig budget som skulle kunna få stöd av avhoppad miljöpartist. Syftet för C var att fälla S-majoriteten för att kunna inleda förhandlingar med dem, vilket vi förstod efteråt. Detta berättade man såklart inte för oss övriga borgerliga partier. När man sedan förhandlade med S så berättade man inte att man skulle överge oss förrän de hade hela dealen klar och presenterat den på en pressträff.

Gävle 2018-

I Gävle kommun har vi haft Sveriges starkaste Allians men även här valde man att inleda förhandlingar med S utan att berätta det för oss. Vi kanske inte skötte korten rätt från oss moderater men det var helt klart uppenbart att man hade andra avsikter. 

Sverige 2019-

Nu har detta skett även på nationell nivå där man hade parallella förhandlingar med M,KD och S. Jag förstod att man skulle ro en lösning i hamn med S. Så fort du sätter dig vid förhandlingsbordet med S så får de som de vill.

Det finns en röd tråd i alla dessa nivåer, man har inte kört med öppna och ärliga kort mot sina Alliansvänner. Man har inte fått igenom någon direkt sakpolitik. På nationell nivå är de en del utredningar, regionen vet jag faktiskt inte. I Gävle kommun så går det inte heller att se vad man fått igenom, mer än vad man fått tillsammans i Alliansen.

Jag anser att man ska leva som man lär. Det innebär att jag aldrig suttit ned och förhandlat med något annat parti om inte mina Alliansvänner vetat om det eller på deras mandat. Det fanns spekulationer om att M skulle lämna Alliansen i Gävle och förhandla med S vid sidan om, men det var aldrig aktuellt för oss. Däremot så gjorde just C det.

När det gäller L så är det lite annorlunda. De har inte agerat på detta sätt och dialogen har varit mycket bättre, även när de valt att alliera sig med S. I regionen har vi fortfarande ett bra samarbete som bygger på öppenhet och transparens.

Sedan måste man också se hur S är som samarbetsparti. De har inga som helst skrupler utan kastar gärna ut sina gamla socialistkompisar Vänsterpartiet. Det gjorde de 2008 i regionen och nu även i somras i Gävle 2018 och nu till sist nationellt 2019. Detta bör väl centern se och förstå, att så länge man har ett lydigt stödparti som stödjer S i vått och tort så får du vara med. Men så fort de finner det nödvändigt för att behålla makten så kastas man ut helt brutalt. I Gävle bröt man ett långt samarbete med V genom att skicka ett SMS! Sossarnas drömscenario är att förhandla parallellt med fler olika partier och välja ut den som kostar minst, har sett detta på flera håll.

Vi moderater däremot skulle aldrig göra så, i alla fall inte så länge som jag finns med och har inflytande. Jag vill att man alltid ska leva som lär och behandla andra som man själv vill bli behandlad.

Nu återstår Liberalernas partiråd och till slut om Vänsterpartiet accepterar återigen att bli förnedrad på detta sätt. Jag hoppas såklart att L’s partiråd säger nej, även om jag inte tror det. Sedan så kan det vara så att V är trött på att bli tagna för givet och hunsade med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar