söndag 20 januari 2019

Då var det dags, testa våra medarbetare

Från 1:a januari började regionen med slumpmässiga drogtester, vilket innebär att man ska testa var tredje medarbetare varje år för att se om de är drogade eller inte. Beslutet fattades av den rödgröna majoriteten redan 2013 och 2015 och det har nu tagit 6 år att införa det.

För det första så vill jag påpeka att det inte är okej att vara drog- eller alkoholpåverkad på jobbet. Men det är inte en enkel fråga, finns många aspekter att ta hänsyn till. Vi moderater var kritiska till detta när beslutet fattades och jag är fortfarande lika kritisk. Fackföreningarna har också varit emot under alla år. Men nu verkställer man beslutet.

Problemet är att detta inte kommer lösa några problem med drogproblematik på jobbet. De som har narkotikaklassade läkemedel utskrivna kommer fastna i dessa tester och bli misstänkliggjorda som drogmissbrukare. Testerna kommer aldrig kunna se skillnad på om det är tillåten eller otillåten användning av droger. Så eventuellt läkemedelsmissbruk kommer inte upptäcka.

Sedan så finns risken att cheferna inte längre tar sitt ansvar när det gäller att hitta medarbetare som har problem. Genom att man kan förlita sig på att slumpen kommer hitta dem så behöver man inte ta sitt ansvar, detta innebär att det kan ta flera år innan man upptäcker problem och då kan det vara för sent.
De som medvetet missbrukar brukar också ha en väldigt bra förmåga att undkomma dessa situationer, så kommer de verkligen åka dit?

Sedan finns det stora luckor. Testerna görs dagtid, hur ska man då hitta de som jobbar natt och är påverkade. När man ska gå ifrån jobbet med kort varsel finns risk att det ställer till det på arbetsplatsen. Sedan kommer detta kosta ca: 3000sek per prov vilket kommer motsvara 6,5mnkr + 1-2mnkr i förlorad arbetstid.

Jag läste även i Arbetarbladet om vilka problem detta kommer innebära för regionen som
arbetsgivare. Hittar vi sedan någon som har exempelvis läkemedelsmissbruk så erbjuder vi inte vård för de patienterna, tidningen skriver om en person som tvingas flytta från länet för att få hjälp. Sedan är frågan vad som händer om man hittar någon som är drogpåverkad, kommer regionen polisanmäla den personen?

Man kommer förmodligen inte hitta någon som man inte upptäckt i vanliga fall med chefer som har rätt kompetens och engagemang. Sedan har vi hela diskussionen utifrån ett ideologiskt perspektiv.
Vad händer med integriteten när man börjar testa vad den anställde gör på sin fritid, ska vi screena andra saker också? Ska vi tillåta personer med högre risk för infarkt att köra ambulansen? Ska vi screena bort personer som har psykiska problem eller högre risk för sjukskrivning. Eller ska vi hålla koll på hur de lever privat och att de lever ett bra och hälsosamt liv, vi kanske ska ta efter Kinas nya metoder att premiera goda samhällsmedborgare…. Det kanske var att gå lite för långt, men det går att dra detta i princip hur långt som helst.

Så var försiktig när man inför nya saker som naggar på den personliga integriteten och tilliten till våra medarbetare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar