onsdag 27 februari 2019

Hälsocentralslakten har börjat

Vi har under en längre tid haft frågor kring majoritetens planer för primärvården. Man har tidigare dränerat primärvården på resurser bl.a. genom att inte uppräkna anslaget utifrån befolkningsökningen och så har man tidigare tagit bort 100mnkr från våra hälsocentraler. Uttalande från den politiska majoriteten har varit att det är för många hälsocentraler och man ser nu att man ska få bort de mindre centralerna med centralisering som följd.

Vi vet att man har pratat om att slå ihop Kilafors, Baldersnäs och Arbrå. Detta vill man göra genom att konvertera två centraler till filialer. En filial är en mottagning som inte har något definierat innehåll, utan är kopplad till en hälsocentral. Det kan vara så att det är en mottagning med läkare eller utan läkare, öppettiderna kan variera i tid och veckodagar och man garanterar i princip inget innehåll överhuvudtaget. Tanken med en filial från början var att kunna ha en distriktsköterskemottagning på ett boende eller i våra mindre orter.

Nu har majoriteten valt att lägga ned vår egen hälsocentral i Bergsjö och därmed införliva deras verksamhetsområde i den privata hälsocentralen i Harmånger. Nu är det bra att det finns en privat entreprenör som är intresserad att ta ansvar för vården i Bergsjö. Det kanske är rätt lösning för Nordanstigs kommun men det man pratar tyst om är att det förmodligen kommer innebära att läkarna försvinner från Bergsjö och att man hänvisar patienterna till Harmånger.

Min gissning är att man kommer fortsätta på den inslagna vägen och som jag skrev tidigare så kommer nog Kilafors och Arbrå försvinna och sedan försvinner nog Alfta. Därefter är frågan vad som händer med våra hälsocentraler i Delsbo, Iggesund, Järvsö och Färila. Sedan kommer nog även Gävle drabbas, vad händer där med Hedesunda och Hamrånge.

Frågan lyftes på dagens Regionstyrelse och då uttalar ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden att detta är helt i linje med deras tankar kring Nära vård.

Precis, nära vård!

Den nära vården ska inte längre bedrivas på våra mindre orter utan centraliseras, inget annat kan man tolka in i veckans besked. Sedan är hela Nära vård projektet något som behöver granskas i sömmarna. Som jag tolkar det som kommit fram så här långt är att man vill ta bort allmänläkarna från vårdcentralerna och ersätta dem med nätläkare. Allmänläkarna ska istället finnas på närsjukhusen.

Primärvården i Gävleborg står inför stora förändringar. Det är bra att vi utvecklar den nära vården men jag kommer kämpa för att vi ska få mer vård nära patienterna och inte mindre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar