torsdag 14 februari 2019

Besök på det Palliativa boendet på Gävle Strand

Idag besökte jag Gävle kommuns korttidsboende för palliativa patienter. Vissa kallar det för Hospice men de själva som jobbar där ser det inte som något sådant och det skulle inte någon annan göra heller som vet vad ett riktigt Hospice gör och vilka patienter som finns där.

Här har man helt enkelt försökt starta ett Hospice men de ansvariga för det arbetet visste nog inte vad ett sådant innebar. Här blandar man somatiska och demensvårdspatienter tillsammans med de Palliativa. De palliativa patienter som väljer att vara på ett Hospice är ofta lite yngre och kanske har med sig familj och barn. Det kan även bli mycket besök och man försöker skapa en så bra miljö som möjligt för dem. Det kräver lite andra lokaler och det får inte vara för många patienter.

För att ett Hospice ska fungera krävs även vårdavtal med regionen. I detta fall är det en ren kommunal verksamhet som medicinskt sköts av övriga sjukvården, sjuksköterskan på nattpatrullen (som ansvarar för hela kommunen) och primärvårdens personal. Detta i sin tur innebär att om behov uppstår för medicinsk insats på nätter och helger så får man inte det. Blir det så att man måste läggas in på sjukhuset i mer än 24h så blir man av med vårdplatsen. Detta i sin tur skapar en stor oro för patienterna och inte veta om man får komma tillbaks dit eller inte.

Jag har tidigare haft kontakt med anhörig som upplevt detta på nära håll. Att se sin anhörig som är döende inte få smärtlindrande p.g.a. sjuksköterskan är på uppdrag någon annan stans i kommunen är fruktansvärd. Det ska vid behov sättas in läkemedel direkt när smärtan tränger sig på. Den palliativa vården har högsta prioritet inom socialstyrelsen och kan inte hanteras på detta sätt.
Det tomma parkeringshuset Briggen

Vi moderater har under många år drivit frågan om Hospice i länet. Förhoppningen var stor när vi hörde att man skulle bygga ett sådant på Gävle strand för några år sedan. Vi skulle visserligen vilja att man placerade en sådan verksamhet lite mer avskilt i en fin naturmiljö, varför inte Engesberg eller i Valls Hage, men detta var bättre än inget alls. Här har man nu sin verksamhet i bottenvåning granne till kommunens nya parkeringshus. På andra sidan är det en innegård för vanliga hyresgäster.

Personalen är mycket engagerade och gör ett fantastiskt jobb men de skulle vilja utveckla den palliativa vården men de ges tyvärr inte den möjligheten.
Sedan måste vi få till ett vårdavtal med regionen, detta oavsett vad majoriteten där säger. Utan vårdavtal kan vi inte få till en bra läkarbemanning utan får förlita oss på primärvården. Regionen kan även då ta hand om sin del av ansvaret när det gäller den palliativa vården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar