torsdag 28 februari 2019

Besök Gävle Strand HC och Hälsotorget

Som regionråd försöker jag göra så mycket besök som vi hinner med. Det rör sig framförallt om att besöka våra verksamheter inom regionen men även andra aktörer som är viktiga för vår region, kan röra sig om privata vårdgivare eller andra företagare. Vi försöker även ha en så bra dialog som möjligt med övriga civilsamhället.

Så i veckan var det två dagar som spenderades utanför regionkontoret.
I torsdags besökte vi Regionens egna Hälsocentral på Gävle Strand. Det är en vårdcentral som var ifrågasatt när den etablerades men man har nu fått ordning på verksamheten. De har brottats med hyrläkarproblemen under många år där de i princip inte haft några fasta läkare. Nu har man fått ordning på det vilket vi har kunnat läsa om i tidningen. Man är inte riktigt där än men i höst ser det ut som att inte kommer ha någon hyrläkare kvar.

Vi fick möjlighet att sätta oss ned med personalen för att få veta vad man gjort för att lyckas. Redan när man kommer in genom dörren så märker man vilket bra arbetsklimat de har i arbetsgruppen.
Det är en relativt liten vårdcentral med ca 5000 listade patienter. Lokalerna är trånga och det saknas utrymme för att kunna jobba optimalt, samtidigt så uppskattar man att ha nära till varandra och snabbt kan ha dialog och hjälpa varandra. Det handlar också om att ha en bra närvarande ledare som fokuserar på att få till en bra grupp och som jobbar hårt med att rekrytera mer personal inom de bristyrken som finns.

Jag kan förstå om det finns en viss oro när man ska flytta in i det nya vårdhuset som byggs på Gävle strand. Där ska man samla viss specialistvård med denna hälsocentral med följden att man blir många fler och riskerar att förlora den närhet som man idag uppskattar. Vi vet på andra håll att det inte är optimalt att ha stora hälsocentraler som blir som mindre sjukhus. Varför man ska ha det i Gävle där vi har det största sjukhuset är för mig en gåta. Dessutom så planerar man att flytta mottagningar till Södertull så vi sprider ut sjukhuset verksamheter över hela stan samtidigt som vi ska bytta ut sjukhuset. Frågan man kan ställa sig om de verkligen har tänkt till på helheten.


Vi var även och besökte Hälsotorget på Gävle sjukhus. En intressant verksamhet som var utfallet från alla resor som gjordes till Kalifornien för några år sedan. Jag kan konstatera att det blev inte som det var "over there" men det är bra med tanke på att våra utmaningar inte ser ut som de har. Det känns som att detta är en kombination av infodisk som hjälper patienter och andra besökare samtidigt som man kan få annan information. Dessutom har de en del riktade aktiviteter som mer är kopplade till primärvården, sluta röka-kurser och sömnskola m.m.

Det är riktig kul att besöka och få höra på väl fungerade enheter och de finns i högsta grad inom våra egen verksamhet, även om man inte kan tro det ibland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar