söndag 3 februari 2019

Som liberalkonservativ ser man alltid varje patient som unik


Alla politiska partier bygger i grunden sitt arbete på värderingar och ideologier. Allt för ofta så pratar vi om praktiska frågor och försöker hitta pragmatiska lösningar på de problem som finns. Men alla förslag som läggs fram grundar sig på något sätt i vår syn på samhället och människorna som lever och verkar här.
Jag som moderat har min ideologiska hemvist i det liberala och konservativa värdena. Det innebär att jag är marknadsliberal och tror på att vi gemensam skapar olika marknader och där växer det fram innovativa lösningar på våra samhällsproblem. Det konservativa handlar om att skapa en trygghet för människor som gör att man vet att det finns en trygghet i att samhället hjälper till och stöttar när den egna förmågan inte räcker till.
En skillnad som utmärker oss liberalkonservativa jämfört med socialister är att vi ser varje människa som unik och därför krävs det unika lösningar. Detta är särskilt tillämpbart inom sjukvården. Vi har flera generationer byggt ett sjukvårdsystem som bygger på förenklingar och generaliseringar och den kollektiva lösningen.
Vi moderater vill därför se en mer individanpassad sjukvård som är till för att hjälpa varje individ på bästa sätt. Detta synsätt kan visa sig på olika sätt. Ett exempel är när vi pratar om överbeläggningarna på sjukhusen. För mig är varje överbeläggning ett problem eftersom det drabbar en enskild individ(den som ligger i korridoren eller ett förråd). För socialisterna är inte detta ett problem eftersom man ser på systemvärdet beläggningsgrad vilket innebär att man inte ser varje patient utan en grupp patienter som upptar ett visst antal vårdplatser. Så om du ligger i korridoren på en avdelning så hjälper det inte dig att veta att det finns en ledig plats på avdelningen bredvid. Men om man då ser på beläggningsgraden(antal patienter/antal vårdplatser) så kan den se bra ut.
När det gäller delaktigheten för patienten så kan man se samma sak. Det är patienten som känner sig bäst själv, inte läkaren eller administratören. Därför är det naturligt att du som patient är delaktig i din vård utifrån dina unika förutsättningar. Att hela tiden ha patienten i fokus och ta reda på hur man bäst kan hjälpa den är oerhört viktigt. Då måste maktbalansen ändras mellan patient och profession. Vi har gjort mycket på detta område, exempelvis valfrihetsreformer och patienträttigheter som införts, men vi är långt ifrån klara.
Vi behöver hel enkelt fortsätta arbetet med att ändra synen inom sjukvården till de mer liberalkonservativa sättet att se på samhället och människor, och det är vi moderater som har bäst förutsättningar för det.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar