tisdag 26 november 2019

Två olika budgetfullmäktige med olika sätt att jobba

Igår deltog jag på två av länets kommunfullmäktige, båda hanterade budget för 2020 och det var väldigt stor skillnad hur de hanterades.

I Gävle sitter jag som ledamot i fullmäktige och vi hanterade budget för 2020 under gårdagen, som de flesta vet styrs Gävle av S,L,C,MP. Tanken var att de olika budgetförslagen skulle debatteras och diskuteras och talarlistan var lång. Det som gjorde det hela märkligt var det första inlägget från KSO som skulle förklara några små justeringar som gjorts i majoritetens budget, det rörde sig om typ redaktionella förändringar. När frågor ställdes om vad de bestod i så försökte hon förklara men jag tror ingen förstod vad hon pratade om. Det var kostnader som var dubbelbokfört som endast påverkade plan 2021 och 2022

När jag sedan läste de reviderade handlingarna så kunde jag se att man ändrat anslagen till nämnderna redan 2020. Exempelvis så hade man utökat utbildningsnämndens budget med 10mnkr. Detta eftersom man hade tagit 2019 års överskott och tagit bort dem från anslagen 2020. Detta tyckte man inte var en stor grej från majoriteten och ville helt enkelt stoppa tillbaks de medlen för nämnden.

Sedan skyllde ordföranden på tjänstemännen och att det var samma förutsättningar för oppositionen. Att man som KSO skyller på tjänstemännen är för mig helt oacceptabelt. Det är den styrande majoriteten med KSO i spetsen som via kommunstyrelsen lägger fram en budget till fullmäktige. Då får man också ta ansvar för det och inte skylla på någon annan, skamligt.

Det som är anmärkningsvärt i detta är att styrelsens ordförande inte kunde förklara detta utan stod fast vid att det var små justeringar och dessutom gav skulden på tjänstemännen gör det hela ännu värre. När jag tog ett enskilt samtal med henne under en av alla ajourneringar så gav jag henne rådet att lyfta ur ärendet och ta upp den på nästa fullmäktige om två veckor istället. Detta för att visa lite ödmjukhet och ledarskap, men det gick minsann inte

Sedan fanns det synpunkter på transparensen i budgetprocessen från oppositionen vilket jag kan förstå, men jag har egentligen ingen insyn i de processerna. Att hålla på och tjafsa om formalia och försöka förstå vad de hade hittat på tog oss 3timmar innan man kom fram till från oppositionen att återremittera ärendet med motiveringen gör om gör rätt känns märkligt. Jag tycker att den styrande majoriteten borde vara bättre än så, men inte.

Sedan åkte jag till Ovanåker och lyssnade på deras budgetfullmäktige, där styr S,M,L tillsammans i minoritet. Där hade man i kommunstyrelsen lyssnat in oppositionen och tagit in deras förslag i ledningens förslag och man blev därför överens. Så det fanns bara ett förslag till budget som diskuterades i 15min och sedan var allt klart. Det i sig var märklig att det gick så snabbt men även att man fått med sig oppositionen.

Tänk hur olika man kan jobba med budget. I ena fallet så mörkar man och försöker undanhålla information från fullmäktigeledamöter. Inte inkludera oppositionen utan köra på. I andra fallet var man inlyssnande och lyhörd för justeringar.

Tänk hur olika man kan jobba, det gav helt klart en del tankar inför framtiden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar