onsdag 11 december 2019

Nytt avtal mellan Regionen och Vårdförbundet

Igår lyfte vi i oppositionen frågan hur avtalsarbetet mellan regionen och vårdförbundet har gått 2019. Nationellt har man förhandlat fram ett avtal som vi sedan ska förhandla vidare med lokalt. Det nationella avtalet är som det brukar heta sifferlöst vilket innebär att det finns inga belopp eller procentsiffror om löneförhöjningar. Det är så vi vill att avtalen ska se ut och på det sättet göra själva jobbet lokalt istället utifrån våra förutsättningar. Däremot förväntas vi förhålla oss till det s.k. märket vilket är industriavtalets avtal, i år 2,4%. Tanken är att industrin ska vara ledande i detta och vi andra anpassa oss efter det, detta kan man ha åsikter om men så har det fungerat under många år.

Då blir det såklart viktigt för oss att vi implementerar det nya avtalet på ett bra sätt som våra medarbetare kan känna sig nöjd med och som vi som arbetsgivare är nöjd med och har råd med.
Därför ville vi stämma av hur det har gått eftersom vi har hört att det finns synpunkter på regionala avtalet och lönebildningen lokalt.

De senaste 7 åren har vi i regionen haft en extra lönesatsning för sjuksköterskor som motsvarar 1% extra på den lokala potten. Det blir då totalt industrins märke plus en procent som vi ger till våra sjuksköterskor. Sedan är tanken att denna procent ska användas för att skapa en bra lönespridning vilket har fungerat hyfsat under årens lopp.

Både majoritet och opposition har varit överens om detta under alla dessa år men tyvärr så har man nu valt från majoriteten att ta bort den delen budget 2020. Man har från tjänstemannahåll förnekad detta men det blev helt klart tydligt igår när frågan diskuterades på styrelsen där majoriteten erkände att man valt att ta bort det för att prioritera annat.

Detta ställer såklart till det......Avtalet man kommit fram till är att 20% av våra sjuksköterskor ska få en satsning på 1800kr/mån 2019 och som sedan ska utökas till 3300kr extra per månad varje år de kommande åren. Allt som allt ska detta ge dessa 400 sjuksköterskor en lön som är 10000kr/mån högre. För 2019 kommer detta kosta 12mnkr 2019 extra och ytterligare 21mnkr extra per år de kommande åren. Om man nu inte har den extra satsningen som vi tidigare haft så kommer detta tas av den totala potten de kommande åren.

Dessutom så blir det problem i våra verksamheter. Om det endast är 20% som får denna satsning så vad händer med de duktiga medarbetare som hamnar precis utanför denna grupp. De kan inte göra någonting för att kunna ta del av denna satsning de kommande åren eftersom gruppen särskilt yrkesskickliga är samma under alla åren. Risken är stor att gruppen utanför kommer lämna oss och söka sig till andra arbetsgivare, vilket vi även fått höra från våra verksamheter och medarbetare.

Jag är mycket oroad att denna satsning som har goda intentioner men som inte förvaltas på ett ansvarsfullt sätt av den styrande majoriteten. Istället för att skapa förutsättningar för denna satsning så drar man undan fötterna genom att ta bort våra tidigare extra medel.

Vi i oppositionen gjorde helt annat. I budget för 2020 gav vi 250mnkr extra till hälso- och sjukvården för att kunna utöka bemanning men även satsa på löner på våra redan befintliga medarbetare, men tyvärr gick den inte igenom utan nu får vi handskas med de problem som sossarna i regionen ställt till med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar