onsdag 11 december 2019

Försämringar planeras inom vårdvalet/hälsovalet i Region Gävleborg

Primärvården och våra hälsocentraler är navet i sjukvården. Det är här de flesta besök görs och det är här man först vänder sig till när man har besvär. Alla regioner har infört vårdval inom primärvård. Det innebär att alla invånare fritt kan välja vårdcentral(eller hälsocentral som det heter hos oss) och ingen kan neka dig att välja just den central som du själv vill tillhöra. Samtidigt så finns det möjlighet för alla aktörer att fritt få starta en hälsocentral så länge som man uppfyller de krav man har i respektive region.

I Gävleborg tog vi över blockgränserna fram ett vårdval som har varit väldigt lyckat. Det var i stort sett vi moderater och socialdemokrater som gjorde grunden i den överenskommelse men sedan var samtliga partier med och vi var överens om vilka regler som skulle gälla. Motivet var att skapa system som skulle klara av olika maktkonstellationer och skapa långsiktiga hållbara förutsättningar för våra vårdgivare och invånare.

Detta har vi lyckats med stor framgång. Vi har Sveriges bästa vårdval, om inte ett av de bästa systemen i alla fall. Vi har fått nya etableringar på ställen där man inte trodde det skulle bli och vi har en reell valfrihet på många fler ställen än bara Gävle(vilket man från vänsterhåll befarade).

Men nu är vårt vårdvalsystem hotat. Det hotas inte av vänstern och socialisterna utan av centern. Vi har inrättat ett utskott under regionstyrelsen som ansvarar för vårdvalsystemet och där tar vi fram krav och regler som gäller(sedan är det såklart fullmäktige som beslutar). Ordföranden i detta utskott var förra mandatperioden en vänsterpartist vilket är lite komiskt med tanke på att de inte gillar valfrihet och privata aktörer. Nu är det centerns regionråd som är ordförande vilket såklart väckte förhoppningar när han tillträdde, nu kan vi göra vårt system ännu bättre. Centern brukar gilla privata aktörer och valfrihet men efter de diskussioner vi haft så börjar jag tvivla.

Man har nu planer på att göra om delar av systemet så det ska bli svårare för nya eller gamla aktörer att starta nya hälsocentraler. Detta ska man åstadkomma med två förändringar:


  1. Det ska inte vara så att man automatiskt ska tillhöra den närmaste hälsocentralen om det är så att man inte aktivt väljer en central. Man ska istället tillhöra den som man tidigare har varit listad på. Detta blir såklart stor påverkan om det startar en ny hälsocentral. Då får de bara de patienter som aktivt vill flytta över dit.
  2. Man ska kunna lägga ned en hälsocentral och flytta över de listade patienterna till en annan hälsocentral som man själv som vårdgivare bestämmer. (Detta är lite förenklat men i stort sett blir det så) då kan man lägga ned och ingen kan ta över lokalerna och starta en ny hälsocentral.

Syftet med dessa två förändringar är att man inte vill uppleva det som hände i Bergsjö för något år sedan. Där ville regionen lägga ned sin hälsocentral och låta en annan hälsocentral ta över patienterna och starta en s.k. filial(vilket är en mottagning med odefinierat innehåll och tillgänglighet) Det som hände när man skulle göra det var att en annan privat hälsocentral etablerade sig i Bergsjö, detta till Bergsjöbornas stora glädje. På detta sätt fick man behålla en hälsocentral men som helt plötsligt hade fasta läkare på plats.

Nu vill man (S,C,V,MP) lägga ned Arbrå och Kilafors hälsocentral och ersätta dem men filial istället, detta försöker man nu förneka från centerns regionråd men jag har hört detta så många gånger nu så att det är det man vill råder det inget tvivel på. Samtidigt ska patienternas inte då fördelas om på de hälsocentraler som finns utan helt enkelt flyttas över till Baldersnäs. Skulle någon annan få för sig att starta en ny hälsocentral i Arbrå så får de inte några patienter förutom de som listar om sig aktivt.

Detta kan vi moderater inte gå med på. Och att man väljer att förstöra vårt system gör mig riktigt besviken. Självklart ska vi utveckla primärvården och göra den bättre för våra länsinvånare och där har vi moderater idéer men det får jag återkomma till i ett annat inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar