måndag 2 mars 2020

Coronavirus - Ny pandemi på gång

Vi har under den senaste tiden matats med information om det nya virus som sprider sig i världen. Vi har sedan tidigare en del erfarenheter av pandemier t.ex. när vi får några år sedan drabbades av svininfluensan. Då skulle vi massvaccinera hela befolkningen och det var ingen enkel operation som skulle genomföras.

Denna gång känns som det är en värre pandemi som är på väg. Trots att de svenska myndigheterna och expertisen inte är så uppstressade så gör den mediala rapporteringen sitt till att sprida oro. Men det är klart man blir lite fundersam när man stänger igen miljonstäder i Kina, isolerar flera städer i Italien. Vad blir nästa steg i detta?

För vår del i regionen så känns det som att man jobbar strukturerat, men det är klart lättare innan vi har fått hit några smittade. Jag ställde krav förra veckan att den politiska ledningen och oppositionen måste informeras mer regelbundet. Vi får många frågor och följer såklart frågan kontinuerligt och behöver vara uppdaterade med korrekt information. Och frågan man ställer sig är hur vi ska hantera situationen om vi får väldigt många smittade och med en mer eller mindre okontrollerad spridning. Det kan även hända att vi måste kalla in krisledningsnämnden för att ta de större besluten.

Vår organisation är förberedd för detta och genom ett systematiskt arbete så kommer man försöka begränsa spridningen. Smittan sprids via s.k. droppsmitta vilket gör det enklare att undvika. Den smittas alltså inte bara man befinner sig i samma rum eller utomhus.
När man väl blir smittad så verkar den inte vara så allvarlig om man inte tillhör en riskgrupp och är äldre. Det känns som det är ungefär som vanlig säsongsinfluensan men skillnaden att det inte finns något vaccin till just detta virus.

Jag hoppas att man har kontroll på läget som man säger till oss i regionen. När den väl kommer så hoppas jag verkligen att vi har de resurser som krävs och att vi kan begränsa spridningen och att inte så många blir allvarligt sjuka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar