torsdag 30 april 2020

Delårsrapport med dystra siffror


I veckan presenterade regionen sitt delårsbokslut. Det är en riktigt dyster läsning som visar på hur allvarligt det ekonomiska läget är. Uppfattningen om att läget är allvarligt är vi politiskt överens om men frågan är om vi verkligen är överens.

Majoritetens företrädare vill nu gärna skylla den dåliga ekonomin på Coronapandemin men det är inte den enda orsaken. Ekonomin har, som alla andra vet, varit dålig de senaste åren. Så sent som förra året så beslutades att man skulle genomföra sparåtgärder som motsvarar 600miljoner kronor. Vilka åtgärder det är har det varit väldigt sparsam information om och den politiska majoriteten har inte gjort något över huvud taget för att få ordning på ekonomin. Frågan man kan ställa sig om de verkligen bryr sig eller om de överhuvud taget har någon förståelse för det problemen som vi står inför. Så på styrelsen igår så var man där igen och tyckte att man hade koll på ekonomin och kostnadsutvecklingen var låg.

Vi försökte såklart ställa en rad frågor, som vi brukar, men ingen vill ge några svar. Ansvariga tjänstemän var inte ens på plats och majoritetens företrädare har som vanligt inga svar att ge. Så vi kände oss tvingade att faktiskt ta initiativ till att kalla in ansvariga tjänstemän till styrelsen för att få svar på de frågor som finns. VI har tidigare krävt en kriskommission för att ta tag i regionens dåliga ekonomi men det har man inte varit intresserad av. När nu läget är ännu värre så är denna kommission ännu viktigare.

Hur illa är då läget?För det första så sjunker nu skatteintäkterna drastiskt, vilket kan kopplas till Corona situationen. Men oavsett den delen så var vi på väg in i lågkonjunktur vilket kunde ses under hösten och de senaste skatteprognoserna.

Nu är prognosen att vi får 245mnkr mindre i skatteintäkter i år än förra året. Nya prognoser kommer i dagarna som förmodligen kommer visa på ännu större tapp.

När det gäller statsbidragen är de helt klart högre nu än när vi gjorde budgeten. Detta tack vare de satsningar som riksdagen och regeringen har beslutat om. Bl.a. Dessa innebär allt som allt att vi får 230mnkr mer än budget. Till detta så får vi kraftigt ökade riktade statsbidrag som direkt kommer till våra verksamheter.

Det är i Hälso- och sjukvårdsnämnden de största avvikelserna är.

När det rör kostnader och utvecklingen där kan man se att den ökar och avvikelsen mot budgeten är stor, vilken den även gjorde innan Coronapandemin slog till.

Kostnadsavvikelse varje månad 2020 mot budget för HSN
Januari -37mnkr
Februari -34mnkr
Mars -41mnkr

Det ska jämföras med tidigare års avvikelse för samma månader
             2019    2018
Januari -20mnkr -9mnkr
Februari -30mnkr -17mnkr
Mars -35mnkr -73mnkr

Så att man har kontroll på kostnaderna, eller avvikelse mot budget, är nog att skruva lite väl mycket på sanningen

När det gäller vilka delar som sticker iväg så känner vi igen det. Inhyrd personal har utfall på 95mnkr mot budgeterat 35mnkr, vilket är lite högre än förra året (69mnkr mot budget 21mnkr)
Sedan avviker personalkostnaderna kraftigt mot budget, 35mnkr t.o.m. mars månad. Men redan i februari var avvikelsen 24mnkr och i januari 15mnkr. Så det går nog inte heller att fullt ut skylla på Corona effekten där.

När det gäller vilka verksamheter som går med underskott så är det samma som tidigare år.
Primärvården                          -32mnkr
Internmedicin                          -18mnkr (vilket hade samma underskott t.o.m. februari)
Barn och ungdomssjukvård     -16mnkr

Vilket ska jämföras med Jan-Mars 2019
Primärvården                            -30mnkr
Internmedicin                           -25mnkr
Barn och ungdomssjukvården  -9mnkr

När det gäller kollektivtrafiken så går de med kraftiga underskott också där man
Avvikelse 2020 2019
Januari        0mnkr -2mnkr
Februari    -0,5mnkr -5mnkr
Mars       -7mnkr -9mnkr

Där kan man tydligt se att underskotten kommer under mars månad även om de i storleksordningen är samma som tidigare år. Det som skiljer är framförallt att vi tappar biljettintäkter. Det kommer såklart blir extra intressant hur kostnaderna utvecklas när nya avtalet för stadstrafiken i Gävle börjar i juni.

Till detta är det även intressant att gräva ned sig i regionstyrelsens kostnader men där domineras underskotten av att pensionsfonderna har tappat 345mnkr jämfört med budget.
Sedan så har man bokfört alla direkta Coronakostander med en särskild frikod som gör att det går att spåra och t.o.m. mars månad så är denna kostnad 8,5mnkr, vilket säkert kommer bli högre de kommande månaderna.

Så att skylla på pandemin fungerar inte även om den såklart påverkar. Utan det rör sig om det gamla vanliga. Man har tappat kontrollen över ekonomin och vad som är ännu värre man bryr sig inte eller så förstår man inte vilket kanske skulle vara det värsta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar