onsdag 20 maj 2020

Digitalt demokrati trots tekniska hinder och politiskt motstånd

Under pandemin görs mycket för att allt ska fungera så normalt det bara går, allt för att inte sprida smitta eller utsätta våra riskgrupper för risker.

Detta görs genom att de som kan jobbar hemma, förbjuder större folksamlingar, glesar ut mellan besökarna på restauranger och uteserveringar. Man gör dessutom mycket i det privata, undviker större fester, minskar ned antalet fysiska sociala kontakter, undviker att besöka sina äldre släktingar o.s.v.
Sedan så försöker en del göra ännu mer, kanske lite för mycket….

I regionen har vi sedan tidigare haft möjlighet att delta på möten digitalt. Det har rört sig om nämndsmöten och styrelsemöten men även en del mindre formella möten. Nu finns det de som vill att även fullmäktigemöten ska kunna ske digitalt. Detta är något helt annat än att någon/några enstaka deltar på ett informellt möte eller på ett nämndsmöte.

Kommunallagen ger oss dessa möjligheter att delta på distans men det kräver mycket av oss som deltar men det kräver mycket av tekniken också. Bl.a. krävs att alla som deltar, fysiskt eller digitalt, kan delta på lika villkor och i realtid se och höra samtliga deltagare. Detta innebär att alla som deltar ska se varandra samtidigt och höra varandra. I de verktyg som finns idag så kan man se ganska många samtidigt men det är beroende av vilken teknisk utrustning du har. Deltar man via Ipad eller telefon så kanske man kan se 9 personer samtidigt, deltar du med dator kan du kanske se upp till 25 personer samtidigt.Att då genomföra ett möte där några stycken deltar digitalt är teknisk möjligt ur video och ljud i realtid. Men samtidigt ska alla vara uppkopplade hela tiden och ingen ska bli ”utkastad” från mötet. Detta har inte fungerat en enda gång som regionen haft möte digitalt. Det har t.o.m. varit så illa att majoritetens företrädare hånar de som försöker delta men som inte lyckas. Ingen gör hellre några större ansträngningar att det ska fungera. Detta är för mig inte att delta på lika villkor, ingen skulle tillåta att man gör så om är med fysiskt.

När man nu vill att regionfullmäktige ska kunna köra helt digitala möten så kommer det inte att lyckas. Vi är 75 personer som då samtidigt ska kunna vara uppkopplade samtidigt och man ska kunna se alla samtidigt och höra den som har ordet.

Man ska sedan kunna begära ordet på ett enkelt sätt och ska vi sedan votera så kräver det namnupprop för alla 75 och när någon svarar ska man se att det är rätt personen som röstar. Man måste även säkerställa att alla 75 är uppkopplade hela tiden. Om någon faller ifrån så blir mötet ogiltigt. För mig som deltar och debatterar i fullmäktige är det också viktigt att kunna se den jag debatterar med i ögonen vilket inte är möjligt när man deltar digitalt.

Trots att tekniken är omöjlig att få till och att den demokratiska arenan blir mycket sämre så har några i den styrande majoriteten tvingat fram beslut för att kunna genomföra dessa omöjliga digitala möten. Detta gör man trots att vi i oppositionen inte vill ha det. Man är alltså beredd att köra över oss i detta utan att ens hitta kompromisser.

Vi diskuterade frågan på regionstyrelsen nu i veckan och det var väldigt uppenbart att man ville driva igenom detta utan att han någon större anledning.

Man har angett olika argument, först var det en smittspridningsfråga och att demokratin måste fungera. Vi genomför idag fullmäktige med reducerat antal ledamöter vilket har fungerat bra, det har byggt på en överenskommelse mellan alla partier och ledamöter i fullmäktige. Alla har tagit sitt ansvar och vi kan fatta de nödvändiga beslut som krävs.

Nu pratar man om att det inte är rättvist om man inte har digitala möten. Vad orättvisan består i förstod jag inte. Visst det finns de personer som är i riskgruppen som ska hålla sig hemma, men det finns det även vid andra tillfällen. Alla kan inte i normala fall delta på allting.

Känslan man får är att det handlar om något helt annat. Man tycker det är jobbigt att vara på fullmäktige i Bollnäs och ligger hellre hemma i sängen och lyssnar, men det kan man redan idag eftersom allt är webbsänt. Sedan kan man såklart fråga sig om det inte handlar om vilka som får arvode eller inte, men det kommer de nog aldrig erkänna.

Vi var beredda att hitta en kompromiss i denna fråga där vi anser att man kan fatta ett särskilt beslut inför varje fullmäktige, förslagsvis i regionstyrelsen. Detta för att säkerställa ett fullmäktige även om läget blir värre, typ att vi inte kan samlas 38 personer samtidigt eller att det blir reseförbud. Men det gick de inte med på. Utan nu ska fullmäktiges ordförande på eget bevåg avgöra vilka som får delta eller inte på distans, är det demokrati?

Sista ordet är inte sagt i detta men jag är bekymrad att man i dessa tider gör politisk prestige i detta och inte är beredd att kompromissa och hitta breda lösningar.
Frågan kommer nu upp på regionfullmäktige i juni och vi får se om de har ändrat sig till dess så vi kan lösa ut denna infekterade fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar