tisdag 26 maj 2020

Direktörer kommer och går med regionen består

Igår fick vi det tråkiga beskedet att vår regiondirektör Johan har valt att säga upp sig och kommer att sluta i september. Johan blev anställd efter att vår tidigare direktör gick i pension för 4 år sedan, han hade då haft den posten under många år och var väldigt kontroversiell.

Processen vi hade när vi då skulle rekrytera en ny regiondirektör var ett exempel på hur jag tycker man ska arbeta i sådana här frågor. Majoritet och opposition gjorde detta tillsammans och vi var tillslut överens om vad vi sågs behövdes i regionen och vem som var bäst på att leva upp till det.

Det är viktigt att de högsta tjänstemännen har bra dialog med både majoritet och opposition men samtidigt får man aldrig glömma på vilket mandat de sitter och framförallt är majoritetens förlängda arm.

När Johan sedan kom in hade vi förväntningar på ett nytt ledarskap vilket jag tycker han har levt upp till.  Det har sedan tagit lång tid att förändra det klimat som finns i organisationen och det har bytts en del andra högre tjänstemän vilket har varit en del i detta. Så frågan blir nu hur vi ska bygga vidare på det som är påbörjat.

När nu Johan slutar så hamnar regionen i ett vakuum innan en ny direktör kan börja hos oss. Det kanske inte är den bästa tiden att byta men när är det egentligen. Nu kör en ny process igång och vi verkar återigen vara överens mellan majoritet och opposition att vi ska göra detta tillsammans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar