måndag 18 maj 2020

Nya broar över Gavleån

Det finns många frågor inom politiken som engagerar. När jag började med kommunpolitik i Gävle 2003 så pratades det fortfarande mycket om Alderholmsbron och missnöjet med att man stängde av inloppet i Gavleån. Då var i stort sett all gammal industri riven på Alderholmen och bron verkade gå från södra sidan av ån till ingenstans. Den fanns där som ett monument över gamla kommunpampar som i stadshuset hade passat på at bygga en bro för att det fanns statliga pengar att få. Man tyckte det blev för dyrt att göra den öppningsbar som det fick bli en låg bro som i stort sett inga båtar kunde tas sig under.

Tänk hur Gävle hade kunnat sett ut när du kommer med tåg eller rör dig i de centrala delarna av stan.. Där kunde Briggen Gerda ha varit förtöjd (båten som byggdes av kommunen men som sjabblade bort och som nu finns i vår vänort i Finland) Eller så kunde större fartyg som var på besök förtöja där som sedan kunde ses och besökas. Vi kunde haft en gästhamn av rang mitt inne i stan.

Nu finns Alderholmsbron där den är och det är svårt att driva frågan att den ska tas bort. Vi har utvecklat Alderholmen till en riktig fin stadsdel och de sista etapperna ska snart påbörjas. Så att ta bort bron är tyvärr inte möjligt, men man skulle kunna göra den öppningsbar men det kommer kosta mycket pengar så det får nog ses som orimligt det också.

Det som nu tyvärr händer i Gävle är att man planerar i samband med byggnationer på nedre Brynäs och de sista delarna på Alderholmen att bygga ytterligare broar som stänger igen Gavleån. Det är inte heller bara en bro utan två. De ska byggas längst ut i å-mynningen som gör det helt omöjligt för båtar att ta sig in. Gävle byggde en ny fin gästhamn för några år sedan för att locka hit båt turister. Den ligger kring den gamla Alderholmsbron. Det är en fin anläggning men som såklart hade fungerat bättre och varit mer tillgänglig om den gamla bron inte fanns där. Men nu är det som det är.När Alliansen ledde kommunen under förra mandatperioden så dök det upp skisser på nya broar. Dessa dök upp trots att ingen från politiken hade beställt några nya planer. Vi fick då vara otroligt tydliga med att inga nya planer där det finns nya broar med ska tas fram, vilket det också blev. Sedan blev det maktskifte, och då dyker nya broar upp. Det som är märkligt är att det i den nya majoriteten finns med två partier som absolut inte ville ha några fler broar under förra mandatperioden men som nu verkar ha ändrat sig eller?

Men trafiksituationen i Gävle och kring station och Alderholmen-nedre Brynäs är kaotisk och det behöver göras något. Absolut, trafikläget där är inte bra (som så många andra ställen i Gävle). När jag satt i byggnadsnämnden 2003 och det planerades för första etappen på Gävle strand så påpekade jag att man skulle använda Alderholmsbron för genomfartstrafik till Näringen. Förslaget var att göra en genomfart från bron ned till Näringen för att avlasta Islandsbron vid upplandsleden. Då förklarade man att man inte ville ha någon genomfartstrafik på Gävle Strand och därför skull man inte göra så. Man byggde istället mindre vägar med så mycket farthinder att man tror man är ute och åker i terräng med bilen.

Nu så motiveras de nya broarna med att man vill avlasta genomfartstrafiken från Islandsbron och Alderhaolmsbron och leda ned trafik till Näringen, den bro som inte skulle ha någon genomfratstrafik. SUCK. Och det kommer inte att fungera som de tänkt. Där de nya bbroarna ska angöra på norra sidan finns det inte någon möjlighet att få till bra genomfartsleder.

Hur löser man då detta?

Har man gjort fel tidigare så får man försöka korrigera det. Se till att trafiken vid Aldersholmsbron enkelt kan ta sig ned till Staketgatan på Näringen. Det krävs tyvärr att man måste göra en del åtgärder där man redan har byggt nyligen.

Bredda islandsbron för fler körfält. Se till att man kan ta sig under järnvägen i båda riktningarna. Idag åker många först över Islandsbron för att sedan åka under järnvägen för att sedan åka över bron på andra sidan järnvägen. Vi leder alltså in onödig trafik på en bro som är överbelastad.

Om man måste ha fler överfarter, gör en högbro längre ut som båtar kan ta sig under. Eller bygg en tunnel. Allt går att lösa om man vill, sedan blir det såklart dyrt men gör rätt från början denna gång.
Det har funnit många betongsossar i stadshuset i Gävle genom åren. Men det ska man säga att de som planerade Gävles trafikflöden på 60talet hade ändå en plan för Gävles utveckling. Det är något som dagens betongsossar saknar.

Idag så kommer detta debatteras på Kommunfullmäktige i och med att jag skrivit en interpellation om detta vansinnesprojekt. Får se om de tidigare Allianskollegorna står fast vid våra tidiga gemensamma ställningstaganden.

2 kommentarer:

  1. Bra Patrik! Det är mycket trafik redan nu på Alderholmen.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Absolut, det finns mycket att önska över trafikplaneringen i Gävle. Det skulle behövas en större översyn. Man kanske göra andra åtgärder i stan för att minska trycket kring Gavleån

      Radera