torsdag 11 juni 2020

Debatt sker via blogginlägg istället för fullmäktige

Vi har noterat att majoriteten inte tar debatten med oss moderater. Detta har pågått under en längre tid vilket vi lyft fram vid flera tillfällen. Det blev extra tydligt under senaste fullmäktige där vi ställde en del frågor kring utvecklingen av den psykiska ohälsan och en motion om att öka samarbetet mellan elevhälsan och regionen.

Nu svarar Regionrådet Jan Lahenkorva (S) på detta, inte i debatten i fullmäktige utan på sin blogg. Det hade såklart varit önskvärt att ha en sådan debatt öga mot öga, men nu svarar i alla fall han. Det han däremot missar är att kommentera sakfrågan utan kommer med konstiga anklagelser om att vi inte ställer frågor utan gör ogrundade uttalanden. Detta får såklart stå för honom men vi ställer frågor kring frågor som är aktuella och ställer majoriteten till svars.

Regionrådet lyfter exempelvis interpellationen som ställdes angående väg83 och länsplanen. Rubriken på nämnda interpellation var ”Vad händer med väg83 och varför implementerar inte majoriteten länsplanen” Så redan i rubriken är det två konkreta frågor som kräver svar och att majoriteten tar ansvar. Sedan ställs frågorna lite mer konkret,
1. ”hur kommer det sig att nämnden fattar beslut som strider mot gällande länsplan”, 
2. ”avse majoriteten att prioritera om så det finns resurser till väg83”
3. ”Ser regionrådet behovet av att revidera länsplanen”

Tre väldigt konkreta frågor som man enkelt kan svara på, men det väljer alltså ansvarigt regionråd att inte göra. Utan nu beskylls vi för att hitta på saker och komma med felaktiga påstående. Då tror jag nog regionrådet får läsa interpellationen en gång till.

Det är helt uppenbart att majoriteten, eller rättare sagt socialdemokraterna, väljer att inte ta debatten utan man sitter på fullmäktige och stirrar i sina telefoner istället. Detta är inte bra för demokratin eller det politiska samtalet. För mig är det viktigt att vi lyssnar på varandra och för ett seriöst politiskt samtal där vi argumenterar mot varandra i sak. Hur ska väljarna annars kunna ta ställning i kommande val om majoriteten inte berättar vad man gjort och varför.

Sedan när det gäller hur man ser på den psykiska ohälsan bland våra barn och ungdomar så väntar vi fortfarande på svar. Är det så att majoriteten inte vill svara i en öppen offentlig debatt så kanske regionråd Lahenkorva kan svara på sin blogg, så vi får veta något över huvud taget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar