måndag 22 juni 2020

Berendsen i Ockelbo, intressant verksamhetsbesök

Mycket intressant besök hos Berendsen i Ockelbo

Ni som läser detta vet att vi moderater göra mycket besök i våra verksamheter men också hos våra företag i länet. Det är det bästa sättet att få kunskap om hur saker fungerar och vad som är viktigt i vården och för företagandet i länet.

Tyvärr så har våren blivit annorlunda för oss. Alla besök ställdes med kort varsel in och inga nya har planerades in. Detta eftersom det råder besöksförbud på många ställen och för att minimera fysisk kontakt med bra distansering så har vi varken haft eller försökt få till så besök under våren.

Idag var det dock ett undantag när vi besökte Berendsen i Ockelbo. Vi blev inbjudna dit för att se och höra om deras verksamhet. Berendsen är en strategisk viktig leverantör till Region Gävleborg där de hyr ut och tvätt av personalkläder och annan textilier så som sängkläder, patientkläder. För att vården ska fungera och minimera smittspridningen så måste man ha rena och fräscha kläder. Dessutom ska de vara väl anpassade för våra medarbetare som ska jobb i dem.

Det var riktigt intressant att se hur en stortvätt fungerar, det kan ibland kännas som att det är väl som hemma ungefär. Så är det såklart inte, det är mycket logistik som ska fungera och det är tydligt hur viktigt kvalitén i hela kedjan är. Intressant också att höra deras sociala ansvar de tar när det gäller hur man jobbar. Därtill så är Berendsen en viktig aktör på den lokala arbetsmarknaden.En av de synpunkter vi får till oss när vi gör besök i våra egna vårdverksamheter är frustrationen över detta avtal och hur mycket svinn man får betala för. D.v.s. om man inte skickar in kläderna med visst intervall så antar man att dessa plagg är borta och vi får betala för dem. Här verkar det dock ha blivit ett stort missförstånd. När jag läser avtalet och får höra från Berendsen så är det inte svinn man betalar för utan utebliven tvätt. I regionen ska man byta arbetskläder mellan varje arbetspass och gör man det så kommer kläderna bli tvättade och leverantören får därmed betalt. Men om man fuskar med detta och inte byter plagg inför varje arbetspass så blir kläderna inte tvättade och de rena kläder man skulle ha bytt till blir kvar i förrådet och leverantören tvättar inte och får då inte heller betalt. Så vad är problemet egentligen och vems fel är det?

Detta visar på hur viktigt det är att vi har avtal som speglar den tjänst/produkt som vi vill upphandla. Vi vet att regionen går mot en mer ”gör det själv” strategi vilket vore mycket olyckligt. Vi kan inte ha kompetens i allt som vi ska göra utan behöver förlita oss på de som kan.

T.ex. som har vi nu gjort en ny upphandling av personalkläder till Bollnäs sjukhus. Istället för att använda befintligt avtal så gjorde man en ny upphandling där vi numer äger kläderna som personalen har istället för som annars hyr kläder med visst tvättintervall. Sedan upphandlade vi tvätten separat utan att veta vad som krävs av våra kläder för att det ska fungera. Så istället för att de kan hanteras i den semiautomatiska hanteringen av kläder hos Berendsen så hanteras de mer manuellt, exempelvis så viks kläderna manuellt eftersom de saknar digitalt chip i sig. Att sedan kläderna som är upphandlade är halvt genomskinliga gör inte saken bättre.

Sedan är det viktigt att vi utvärderar de avtal vi har och inför en ny avtalsperiod så bör vi ha som regel att en utvärdering görs utifrån flera perspektiv, personalens upplevelser, patienternas upplevelse, kvalité, totalkostnader. Även se hur avtalet olika delar, finns det krav som inte behövs längre, är kraven konkurenshämmande, vad har de olika kraven kostat o.s.v. Det finns mycket man bör fundera över. Jag har inte hört att man gjort något sådant men det är nog dags att vi i politiken efterfrågar detta. För som sagt så vet vi att man nu håller på och vill socialisera vår verksamhet genom att upphandla mindre och försvåra för våra företagare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar