söndag 7 mars 2021

Testa testa testa, vi kräver Covid19 snabbtester

Vi moderate har under pandemin jobbat hårt med att försöka förstå vad som händer hos oss och i vår omvärld. Vi har sedan föreslagit åtgärder och handling för att göra det vi kan för att minska smittspridningen och minska konsekvenserna av pandemin.

En åtgärd som vi var tidigt ute och krävde var att man skulle börja testa mycket och ofta. Detta för att hitta de som är smittade och kunna smittspåra. Förra våren handlade det om att få upp kapaciteten för PCR tester(de som görs via självtest) Då hade vi inte kapaciteten men tillslut fick man till det. 

Sedan har det tagits fram snabbtester vilket innebär att du på 10-15 min kan ta reda på om du har viruset eller inte. Detta har lite sämre mätosäkerhet än PCR-tester men det utvecklas nya metoder hela tiden. I höstas krävde vi att man skulle inför snabbtester och testa vår personal typ varje arbetspass. Detta för att snabbt kunna hitt smittade personer. Detta skulle såklart inte ersätta PCR tester och att hålla sig hemma vid symtom utan ses som komplement.

Dessa snabbtester som fanns då krävde att de gjordes av vårdpersonal vilket såklart begränsade möjligheten att få in dessa brett i samhället men använd dem där det går.

Man startade då ett eget arbete att Region Gävleborg skulle validera dessa tester, som om det inte gjorts av leverantör eller andra aktörer. Nu har det gått flera månader och man har fortfarande inte infört dessa brett inom vården.

Nu har industrin tagit fram snabbtester som du kan ta på dig själv, på samma sätt som PCR tester. Dessa kostar typ 50kr/st och har en relativt bra träffsäkerhet. Vi vill nu att dessa köps in och används inom regionen. Görs det så underlättar det för kommunerna att börja använda dessa och jag ser även att privata företag också kommer börja använda dem.

Vi moderater kräver fortfarande att vi ska testa så brett som det bara går. Använd alla metoder som finns. När man sedan hittar smitta så ska smittspårningen kartlägga och spåra de kontakter man haft för att snabbt få stopp på smittkedjor. Detta är inte så komplicerat men det kräver resurser och vi är beredd att prioritera detta.

Tyvärr så vill inte den styrande majoriteten i regionen göra detta utan man sitter och väntar på att någon annan ska göra det. När den styrande majoriteten inte tar sitt ansvar så gör vi det.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar