torsdag 25 mars 2021

Vaccinationshaveriet fortsätter

 Mycket av tiden och energi vi lägger ned nu handlar om vaccination av vår befolkning. Det står i stort sett dagligen om problem och irritation som uppstår. Det handlar om allt från oändliga telefonköer där den som har tur kommer fram och sedan ska bli uppringd om ett par veckor. Det rör sig om vaccin som inte kommer som utlovat och är det väl kommer är det oklart vilka grupper som står i tur som ska vaccinera sig. Vissa grupper prioriteras och andra inte utan att vara logiska. Informationen till allmänheten är allt annat än tydlig och inte ens vi som jobbar med detta vet och förstår vad som gäller.

Vi sa tidigt att det skulle bli en stor utmaning med att vaccinera hela befolkningen och risken var då, och är nu, att man underskattar de insatser som krävs. Med tanke på allt som skrivs och det kaos som råder så har det visat sig att vi (tyvärr)hade rätt. Saker som inte skulle behöva strula gör det och det råder mycket oklarheter vad som gäller., ingen vet något och alla skyller på varandra.

Nu strömmar det in synpunkter på hur det fungerar, eller rättare sagt inte fungerar, och vilka missar man gör. Det råder stor frustration vilken man kan förstå. När man väl blir vaccinerad så minskar risken att insjukna och man kommer framöver få förmåner som andra inte kommer ha, vilket gör att de allra flesta är riktigt trött på restriktioner och är angelägna om att få sitt vaccin. 

En del av det vi tidigare har föreslagit har man nu också genomfört vilket är bra, exempelvis så utökar man antalet vaccinationsplatser och man har förenklat bokningen genom att upphandla call center. Men de åtgärderna har kommit sent och man har inte förberett dem ordentligt. Men det krävs nu mer insatser för att detta ska fungera när väl vaccinet kommer, vi har lång väg kvar.

De som jobbar med vaccineringen gör så gott man kan men vi behöver fler som jobbar med detta. Vi behöver större vaccinationscentren när väl de stora volymerna av vaccin kommer. Få fram alla krafter som kan och vill hjälpa till med vaccineringen, upphandla mer. Ta in logistikhjälp för att få det flyta på. 

Allt detta kommer att fortsätta ta upp stor del av vår vardag och därför är det extra viktigt att man är väl förberedd. Eller som en tidigare statsminister sa, är man inte förberedd så är man oförberedd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar