tisdag 16 mars 2021

Idrottsrörelsens viktiga arbete för våra barn och ungdomars hälsa

 Det finns många som drabbas under pandemin och vi har haft stort fokus på de som sitter isolerade och på de äldre på våra särskilda boenden. Men det finns en annan grupp som drabbas hårt men som kanske inte har fått så mycket uppmärksamhet. Det är våra barn och ungdomar som har blivit utestängda från såväl skolan som sina fritidsaktiviteter.

Vi träffade därför Idrottsförbundet igår för att lyssna av hur läget är och vad vi kan göra för att vi inte ska förlora en hel generation ungdomar. 

Att röra på sig är otroligt viktigt men när man stänger igen träningar och man inte längre får spela matcher så tappar många intresset. Det gör att man istället för att gå till skolan, vara ute på rasterna och delta på skolidrotten sitter inne och pluggar och blir allt mer passiv. När man sedan inte heller får träffa sina kompisar i det lag man spelar och inte får träna eller spela match så är det lätt att man slutar. Under en begränsad tid går det kanske bra men nu har vi hållit på i ett år till och från och för en 11 åring är det en hel evighet.

Dessutom så drivs all denna idrotts- och föreningsverksamhet av ideella krafter som också har mer eller mindre satt sitt arbete på paus, förutom mycket av administrationen såklart. Men även dessa tappar sugen och risken är att man lägger av det fylls inte heller på med nya ledare och idéela krafter. Så det är inte bara ungdomarnas hälsa som riskerar att försämras utan en stor del av föreningslivet riskerar att komma ur denna pandemi i ett mycket sämre läge.

Våra 30000 ledare i länet gör en otrolig insats för samhället som vi verkligen måste visa uppskattning för och som vi vill ska ha orken att fortsätta när detta är över. Därför är det viktigt att vi nu hjälper till från det offentliga, och av den anledningen träffade vi idrottsförbundet Gävleborg för att lyssna av läget och vad vi kan göra.

Några saker som vi noterade var att man har klarat sig relativt bra så här långt med uppskjutna hyror och inställda kupper, matcher och träningar. Vissa idrotter har klarat sig bättre än andra men överlag så är läget mycket allvarligt och många kommer inte klara sig mycket längre till.

Därför är det viktigt att vi gör insatser från riksnivå, region och kommunal nivå. Den moderata förslaget om att garantera intäkter för evenemang är en viktig åtgärd för att man ska våga planera för festivaler och andra större evenemang. 

Det kanske skulle vara möjligt för regionen att gå in och garantera de mellanstora regionala evenemangen på samma sätt och kommunerna tar de lokala. Allt detta för att man ska våga satsa och inte riskera hela sin verksamhet om det blir inställt.

En annan fråga är deras folkbildningsverksamhet som är viktigt. Hur ser finansieringen ut av den, det bör vi som region se över. Varför ingår inte de i samma pott som ABF och Ibn Rushd?

Sedan vill man att vi ska ta med idrottsrörelsen och civilsamhället viktiga uppdrag i våran RUS, en fråga vi drivit på länge som vi också verkar ha en bra samsyn i.

Vissa regioner har tagit fram ett idrottspolitiskt program vilket vi i vårt län också bör fundera på. Vi är ett av de främsta idrottslänen i landet och vi bör verkligen använda detta i vårt kommande arbete och utveckla det ännu mer. Här kan vi tillsammans med kommunerna och idrottsrörelsen göra mycket tillsammans.

Sedan att bara lyfta det viktiga arbete de gör och uppmärksamma alla dessa idela krafter som finns är otroligt viktigt. Det är lätt att de glöms bort och tas för givet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar