tisdag 30 november 2021

Imorgon börjar provvalet för Moderaterna i Gävle

 Jag kandiderar för ytterligare en period till fullmäktige i Gävle kommun. Jag har under några mandatperioder varit en del av det moderata laget. Att uppbära medlemmarnas och väljarnas förtroende är det finaste man kan göra.

Imorgon börjar provvalet där våra medlemmar har möjlighet att visa vilka personer de vill ska representera dem i fullmäktige. Provvalen brukar vara styrande i hur listorna utformas men är bara rådgivande och nomineringskommittén kan sedan göra en del justeringar som sedan nomineringsstämman tar ställning till.

Min förhoppning är att fortsätta vara en del av det moderata laget där jag kan bidra med mitt engagemang, mina erfarenheter och kunskaper.  Gävle kommun behöver en ny moderatledd politisk ledning, vi behöver fler moderater i kommunens högsta beslutade församling.

Vi behöver kraftsamla för att få en tryggare stad där man ska våga vara ute och inte riskera att utsättas för brott. Vi har sett hur otryggheten och våldet har ökat de senaste åren och denna trend måste brytas.

Grunden i att bryta utanförskap är skolan. Vi behöver därför en bättre skola som sätter kunskapskraven först där varje elev tillåts växa till sin fulla potential. Genom att fler klarar av skolan och väljer att läsa vidare kan vi skapa bättre förutsättningar för våra ungdomar att komma ut i arbetslivet.

Planeringen av kommunen och staden måste bli bättre. Gävle ska vara till för alla och vi måste sätta stopp för den utveckling som pågår. Alla trafikslag fyller sin funktion och vi måste få stopp på jakten på alla bilar. Det ska vara enkelt att ta sig in och ut till/från stan men också att ta sig förbi för att enkelt kunna förflytta sig i kommunen.

Gävle är länets motor och tillsammans med övriga kommuner och regionen ska vi göra det vi kan för att samhället ska fungera. Det behövs mer samarbete och Gävle behöver ta ett större ansvar i detta

Jag är moderat för att jag tror på människan och dess förmåga. Friheten och makten över sitt eget liv måste alltid vara ledande. Samtidigt som man måste få större frihet så måste tryggheten finnas där när det behövs, för att vara fri måste man vara trygg.

Jag är beredd att lägga ned kraft, tid och engagemang för att vara med och åstadkomma detta. Tillsammans kommer vi kunna visa att Gävle kan bättre och genom vårt engagemang och lyhörda ledarskap ska vi göra det som krävs för att återfå väljarnas förtroende att leda kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar