fredag 26 november 2021

Kärt återseende på regionfullmäktige, men debatten var kanske inte det

 Återigen har vi genomfört ett fysiskt fullmäktige som vi alla nog känner inte genomfördes på bästa sätt. Det var ett efterlängtat att få träffas igen och kunna diskutera viktiga frågor för regionen men tonläge blev ganska hårt även nu när vi träffas. Men det är klart att tonläget kan bli ganska hårt för vi är ändå där för att behandla viktiga frågor och de frågor som diskuterar har vi olika uppfattningar om. Så att det är en debatt som är tuff i de sakpolitiska argumenten får man förvänta sig i länets högsta beslutande församling.

Men det finns helt klart en del att fundera över. Exempelvis så använder man nedlåtande ton mot varandra. Mötesordföranden(och dess gruppledare) avbryter även ledamöter från oppositionen vilket har hänt tidigare. När oppositionen tidigare har påpekat att man går ifrån ämnet och kallar oppositionen för fascister och islamafoba så rasar majoriteten och man påpekar att det råder yttrandefrihet och man absolut inte får störa någon som talar.


Men det är helt olika principer som gäller för vänsterpartister än för moderater i denna församling vilket är anmärkningsvärt. Jag har tidigare påvisat detta och det blev tyvärr väldigt tydligt även på denna veckas möte(som dessutom denna lång leddes av en vänsterpartist) Detta är nu fjärde gången som oppositionen avbryts i sina inlägg under denna mandatperiod. Jag har tidigare hört såväl vänsterpartister som centerpartister rasa över hur allvarligt det är när någon i majoriteten blir avbruten, men nu är det ingen som reagerar. 

Det är helt enkelt skillnad på vänsterpartister och oppositionsföreträdare.

När det sedan gäller vilken titel personer har så är det kanske inte så viktigt, men tydligen är det så för vänsterpartisterna i regionen. Det var anledningen till vänsterpartiets agerande på mötet. Men det är ganska enkelt att kontrollera att Lars Langeborg i detta fall är 1:e vice ordförande i regionfullmäktige men kan också ses som mötesordförande när ordförande är frånvarande. Man blir alltså inte som vice ordförande ordförande i fullmäktige när ordföranden är borta, vilket han själv ville framhäva. Om nu titlar är så viktigt för 1:e vice ordförande i fullmäktige så kan det te sig lite märkligt när han titulerar oppositionens företrädare med titlar de inte har. Men även här är det nog skillnad på majoritetens privilegium och oppositionens.

Det blev två intensiva dagar där regionpolitiken inte alltid visade sig från den mest respektfulla sidan. Jag försöker alltid vara noga med att tilltala funktion mer än person. Detta kan av vissa ses som härskateknik men det är för mig handlar det om att skilja på sak och person, för att motverka härskartekniker. 

Sedan så används härskartekniker från båda sidor. Frågan man kan ställa sig vad en härskarteknik är. Om man återger vad någon sagt tidigare och försöker tolka vad det innebär, lägger man då orden i mun på dem. Om man inte tar replik på kvinnor är det en härskarteknik. Om man säger att någon annan inte förstår(vilket såklart hände på fullmäktige denna vecka) är det härskarteknik?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar