måndag 29 november 2021

Tack för förtroendet från medlemmarna att leda regionen

 I helgen hade vi moderater vår nomineringsstämma för riksdag och region. Partiet och dess nomineringskommitté har under hösten jobbat med att ta fram förslag på valsedlar som sedan fastställdes under våra nomineringsstämmor i helgen i stor enighety. 

Man genomförde ett provval där länets moderatmedlemmar fick rösta på vem de vill se på våra listor. Jag tackar för förtroendet från såväl medlemmarna som ombuden på stämman att placera mig högst upp på valsedeln till regionen.

Jag är tacksam och hedrad att fortsätta få förtroendet att toppa listan och leda det moderata laget. Vår ambitionen är att ta fler mandat och tillsammans med våra vänner i andra partier ta över makten i regionen.

Region Gävleborg behöver ett nytt ledarskap som präglas av engagemang och ett lyssnande och närvarande ledarskap. Dagens majoritet står för det motsatta vilket blir allt tydligare.

Sedan ska vi tillsammans jobba för en bättre sjukvård som är tillgänglig i hela länet för alla. Vi ska ta tillvara på våra medarbetares engagemang och kunskap i detta arbete och genom att vi blir en allt mer attraktiv arbetsgivare som får våra medarbetare att stanna hos oss och fler söker sig till oss.

Vi ska även jobba för en kollektivtrafik som fyller länsinvånarnas behov och som ska vara snabb, enkel och effektiv. Det vill säga det ska gå snabbt att ta sig från dörr till dörr och det ska vara enkelt att hitta lämplig buss och köpa biljett. Den måste även vara effektiv så vi använder våra skattepengar på bästa möjliga sätt.

Infrastrukturen i länet måste bli bättre, vi ska inte acceptera att ha de sämsta vägarna. E4:an genom länet måste bli motorväg och ostkustbanan ska få dubbelspår. De satsningar på vägarna som är initierade ska slutföras så som 83:an och E16.

Regionen ska även göra sin del och bidra i tillväxtarbetet där fler företag startas och fler väljer att flytta hit sina företag. De som redan finns här ska även ges bättre möjlighet att växa. 

Till sist måste vi i regionen ta det regionala ledarskapet. Vi ska samla länet och tillsammans med kommunerna, företagen och civilsamhället ska vi bryta utanförskap och få fler människor i arbete. Kunskapen ska höjas och fler ska gå till jobbet. 

Detta kommer inte vara enkelt och det kommer ta tid men genom en ny politisk ledning i regionen så kommer vi ta steg mot detta och jag ser fram emot att få kavla upp ärmarna efter valet och ta tag i detta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar