torsdag 20 januari 2022

Gävleborg har misslyckats med den nationella planen

Igår hade vi regionstyrelse och fick information om den nationella planen som trafikverket har tagit fram. Den är nu ute på remiss i kommuner, regioner och andra intressenter för att ge inspel till regeringen innan de tar fram en proposition till riksdagen.

Vi kan konstatera att alla politiker i Gävleborg är missnöjda med det som nu presenteras. Lite märkligt kan man tycka att socialdemokraterna har så högt tonläge när det är deras regering som gett direktiv till Trafikverket som innebär att man prioriterar bort Ostkustbanan och E4:an genom länet.  Sossarna väljer istället att satsa på höghastighetståg i Södra Sverige, Bottniabanan i norra och cykelvägar. Men det är bra att sossarna nu reagera, även om det kan te sig märkligt och tyvärr kanske för sent.

För att vi ska lyckas påverka regering och riksdag krävs ett intensivt lobbyarbete. För att lyckas med sådant arbete krävs att det finns en politiks samling kring dessa frågor i länet. Tyvärr så väljer länets sossar en konfrontatorisk linje istället för samarbetslinjen. Det skulle vara bättre om vi nu lägger politisk prestige åt sidan och jobbar tillsammans, men det var man helt ointresserad av från majoriteten. 

Jag kan enkelt konstatera att länets strategi att få viktiga satsningar till oss har misslyckats. Att man från regeringen prioriterar bort järnvägssatsningar i vårt län som är viktiga för landets tillväxt är mycket allvarligt. Dessutom har vi problem med E4:an som går som en pulsåder genom länet där vi alldeles för ofta får läsa om dödsolyckor mellan Hudiksvall och Sundsvall. Man stänger körfält på 2-1 vägen mellan Gävle-Söderhamn vid alla trafikintensiva helger.

Regioner där man har lyckats få stora satsningar har man haft en annan strategi som byggt på långsiktighet och bred samsyn och samarbete mellan partierna och en mer pragmatisk hållning. 

Som svar på vår framställan så säger s-ledningen att vi får skicka in skriftliga synpunkter till remissvaret som de sedan eventuellt kommer överväga att få in i regionens svar. Remissvar i alla ära men det är väldigt naivt att tro att ett remissvar kommer göra så stor skillnad, även om de tar med kloka skrivningar från oss. Det krävs mer gävlar anamma i detta. Det är kanske snart dags att Gävleborgarna kör ut traktorer och lastbilar stoppar all trafik på E4:an. Det kanske krävs lite mer syderuopisk agerande för att vi i detta sena skede ska lyckas. 

Nu är inte jag den som förespråkar civil olydnad och demonstrationer, men vi behöver en ny gemensam strategi för att lyckas. Vi behöver inte bara lobba på regeringen utan alla riksdagspartier, intresseorganisationer och företag, och detta med en gemensam röst och strategi. 

Vi får se om man kommer till insikt, vårt erbjudande står fortfarande kvar, bara det inte är för sent när investeringståget redan har gått.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar