onsdag 4 maj 2022

Är det bra att Microsoft etablerade sig i Gävle?

 I veckan skriver lokaltidningarna i Gävle om Microsofts etablering och tyvärr sprids det felaktigheter om hur det gick till när Microsoft valde att etablera i Gävle och Sandviken. Tesen man driver är att Microsoft fick köpa sin tomt för halva priset och att Northvolt valde bort Gävle eftersom elen är slut i området. 

För det första fick Microsoft köpa marken till marknadspris d.v.s. 250kr/kvm. Det var samma pris som alla andra köpte sina tomter för i Ersbo, dessutom så gjordes två oberoende värderingar som kom fram till det. Från kommunens tjänstemän ville man subventionera markpriset men vi i den dåvarande kommunledningen sa nej. Det är både olagligt men också orättvist mot våra befintliga företag i Gävle. Sedan ville man sälja all ledig detaljplanelagd mark till Microsoft men där sa vi också nej och lät dem bara köpa hälften av det som fanns tillgängligt och sedan fick de köpa lika mycket till utanför detaljplanelagt område, till ett såklart värderat lägre pris. Till detta gav vi även uppdrag att utöka Ersbo Syd-Syd för ytterligare industrimark tillgänglig för våra företagare och nya etableringar.

Att försäljningar av industritomter i Ersbo därefter har ett högre pris beror på en annan tomt som såldes  i området efter Microsoft köpte sin, det är den s.k. Thunbergstomten som det fanns flera intressenter på. Efter samråd med företagarna om hur kommunen ska agera i sådant fall när fler är intresserade så gick man ut på ett anbudsförfarande d.v.s. den som betalade mest fick köpa tomten, rättvist och enligt de råd vi fick från Företagarna. Priset ökade då rejält eftersom det fanns fler intressenter och jag har för mig att de tillslut betalade det dubbla priset. En kommun varken får eller ska subventionera mark till privatpersoner eller privata aktörer. Alla ska behandlas lika. Detta gjorde att alla framtida värderingar i Ersbo blir dyrare och detta berättar inte tidningarna om. 

Frågan man ställer sig också är om Kommunens kulle ha sagt nej till Microsoft och inväntat någon annan etablering som kan ge fler jobb. När Microsoft skulle etablera sig så pratades om flera hundra jobb men det var inte det primära för kommunen. Om vi endast säger jag till etableringar som ger tusentals jobb så blir det inte så många etableringar, då får vi vänta länge. Jag har aldrig hört om någon kommun som skulle ha sagt nej till en sådan här etablering heller. Dessutom så köpte de privat mark också i Stackbo vilket vi inte kunde säga nej till som kommun heller.

Sedan är frågan om Northvolt valde bort Gävle för bristen på el. Jag vet inte vad de har sagt till kommunen men vad vi vet är att Northvolt valde bort Gävle redan gången innan och då långt innan Microsoft etablerade sig. Man valde dessutom denna gång Göteborg där det inte heller finns särskilt mycket el att tillgå. Så jag har svårt att se att tillgången till el skulle varit avgörande, det måste vara andra faktorer som avgjorde som jag tidigare har skrivit om. Det vi vet däremot är att just Stackbo är en unik plats i landet med mycket el från olika håll.

Jag kan däremot konstatera att Gävle kommun har visat ett väldigt lågt intresse för batterifabriker. Som jag skrivit tidigare har Gävle redan en av två batterifabriker i landet som faktiskt serieproducerar batterier. De har aldrig haft ett enda besök från dagens kommunledning, vilket media också har rapporterat om. När det finns så litet intresse från ledningen i kommunen så är det klart att man väljer bort oss. Se bara vad som hänt i Borlänge och Sandviken, de har fått nya etableringar och Borlänge fick Northvolts senaste fabriksetablering. 

Imorgon ska jag delta i en debatt i Sandviken där detta ska diskuteras och det kommer bli intressant att se vilka partier som nu står upp för länet som etableringslän. Vi har landets högsta arbetslöshet och vi har inte råd att säga nej till företag som vill komma till oss eller befintliga som vill expandera.

Kommunen måste däremot blir mer serviceinriktad och mer på tårna vid förfrågningar. Jag vet att det kommer många och en del är lycksökare men att ge varje förfrågan en ärlig chans att på egna meriter och konkurrensmässigt sätt försöka etablera sig är bra. Det finns mycket att göra för oss politiker i kommunerna och i regionen när det gäller detta. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar