måndag 9 maj 2022

Nu går socialisterna igång i regionen

I veckan hade vi regionstyrelsen där ordföranden presenterade ett initiativ från majoriteten att man nu ska utreda att återta all verksamhet som idag bedrivs av entreprenörer, d.v.s. kollektivtrafik(inkl taxi), restaurangen på sjukhusen, kost till våra patienter, städ och fastighetsskötsel. Motivet är att man vill ha en bättre beredskap för olika kriser som kan komma. Och det är såklart kriget i Ukraina som har gjort sossarna nervösa. Klarar vi av vår verksamhet i kris eller krig? 

För det första är det viktigt att påpeka att vi behöver en organisation och verksamhet som klarar av olika former av kriser. Det kan handla om att varuförsörjningen till vården drabbas, det kan röra sig om en global pandemi, snökaos i länet eller i värsta fall krig. Att man funderar på hur vi ska säkerställa detta och hur det har fungerat de senaste kriserna är ganska naturligt. Det är klart att vi bör fundera på hur vi ska lösa varuförsörjningen av läkemedel, sjukvårdsmateriel och mat om vi blir avskärmade från omvärlden. Samtidigt ska detta göras så att vi i fred och under okris kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. 

Det vi vet om kriser är att då hjälps vi alla åt. Det har bara visat sig under pandemin hur våra privata vårdgivare hjälpte till och städningen fungerade. Patienterna fick också mat och bussarna gick som vanligt. Vi löste detta tillsammans. Så jag är inte särskild orolig över att det inte skulle fungera i någon annan kris. 

För frågan man ställer sig. På vilket sätt skulle bussarna gå i snöoväder när det blir snökaos om chaufförerna är anställda av regionen? Oavsett anställningsform så kommer inte bussen ta sig fram genom snön, eller ska vi utveckla egna bandvagnar som vi kan ha som bussar?  

På samma sätt kan man fråga på vilket sätt skulle man sluta servera mat på sjukhuset för att personalen är anställd av ett privat företag? Jag är helt säker att mat kommer serveras, om det nu finns några råvaror. Eller menar sossarna i regionen att vi även ska odla egen mat för att säkerställa att restaurangen fungerar i en krigssituation. Vart ska detta sluta någon stans, egna ambulanser, eget byggföretag, egen läkemedelstillverkning?

Det som däremot kommer hända är att i fredstid så kommer våra företag och näringsliv drabbas hårt. Det kommer slå ut verksamhet som idag är en förutsättning för att civilsamhället ska fungera. Exempelvis om vi tar tillbaks alla sjukresor, färdtjänst och kör dem i egen regi så kommer den privata taxinäringen dö helt. Vem ska då köra de som privat eller i sitt jobb behöver en taxi. För om regionen tar över detta så kommer vi inte få köra privatpersoner. Allt detta hänger ihop.

Sedan kommer företagsklimatet i länet sjunka ytterligare, ja vi ligger inte sist än. Vem vill bedriva företag i en region där man aktivt motarbetas av det offentliga. 

Dessutom kommer detta göra att den verksamhet som vi tar tillbaks kommer bli mycket dyrare. Det vet vi från andra delar vi, och andra, har upphandlat att när man gör en upphandling så vet man vad man beställer. Man får ett konkurrenskraftigt pris och kostnaderna blir därmed lägre. Se bara när vi startar eget flygbolag, mer än dubbelt så dyrt. Vi upphandlar idag för 6miljarder varav det man nu pratar om rör sig om över 3miljarder kronor. Görs detta i egen regi istället kan vi lätt räkna med att det kommer kosta oss bra mycket mer än 500miljoner kronor extra varje år. Vart ska dessa pengar tas ifrån, vården eller räknar man med att höja skatten med 1-2kr?

Så istället för att socialisera allt som man kan komma på så bör vi jobba med avtalen med våra leverantörer. Var tydlig med det vi vill få ut av tjänsten. Skapa fler avtal som gör oss mindre sårbara, det skapar redundans. Följ upp avtalen och utvärdera dem. Inkludera våra privata entreprenörer i våra beredskapsövningar så vi övar för kris. Jag föreslog att vi istället skulle titta på vår sourcingstrategi för att se hur den kan utvecklas och att vi kan använda upphandlingsinstrumentet för att göra oss mindre sårbara, men det fick kalla handen.

Men det är ju valår och sossarna måste nu visa handlingskraft men tyvärr blir denna handlingskraft kontraproduktiv och riskerar att försämra utgångsläget för en ny majoritet efter valet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar