söndag 22 maj 2022

Kulturting med moderata slutsatser

 Lördagen spenderades i Bollnäs och regionens Kulturting. Det är ett årligt event som regionens kulturenhet bjuder in till och detta år var temat ”Kultur som drivkraft i platsutvecklingen” Ett intressant ämne där det finns mycket vi kan göra. Partierna i länet gavs där möjlighet att samtala med besökare och kulturaktörer om just detta d.v.s. hur vi kan använd kultur och kultursektorn som en kraft i att utveckla platsen Gävleborg.

Många på vänstersidan vill gärna hävda sig i kulturfrågor och man ser det inte särskilt positivt att det finns några som inte håller sig till den vänsteretablerade åsiktskorridoren. Vi har tidigare diskuterat mycket om konsten på sjukhusen men också hur vi kan säkerställa att kulturen verkligen är fri.

Detta framkom även tydligt igår när det var någon som överhörde ett par personer, på vänsterkanten, som satt och ondgjorde sig över moderaterna i regionen och vår bristande kunskap om kultur. Det är valår så man får ha förståelse för att det finns sådana diskussioner och bildsättning från vänsterhåll men det är beklämmande att man ändå gör det. Om nu kulturen ska vara fri och åsiktsfriheten ska gälla så ska man väl inte bli upprörd när någon tycker något.

Slutsatsen från dagen var ändå väldigt moderat. Vi ska använda kulturen som dragningskraft till regionen och här är kulturutövarna otroligt viktiga. Därför är det viktigt att vi möjliggör mer alternativ finansiering så som Crowdfunding, så man inte är bunden till offentlig finansiering. Många av kulturutövarna är företagare och då kan vi använda regionens och kommunernas verktyg för att stödja små och mindre företag. Att vi dessutom ska använda konsten som en del i utvecklingen av platser och byggnader är en stor möjlighet. Detta ska då göras tidigt i processen, vilket vi moderater har krävt. Detta istället för att stirra oss blint på 1% målet(vilket innebär att 1% av investeringen ska användas för konstnärlig miljögestaltning)

Man kom även in en del på matkulturen och dess betydelse för attraktiviteten, vilket är intressant. Sedan är det viktigt för oss som bor här att vi kan vara stolta över den kultur och de miljöer som finns vilket gör att vi alla marknadsför vår kommun eller vår region. Sedan har vi ett fantastiskt kulturarv som vi måste vårda och utveckla. Många känner till Hälsingegårdarna men vi är dåliga på att exempelvis lyfta fram vår gamla stolta industrihistoria. 

När frågan ställdes på scenen vilken oslipad diamant som vi har i regionen som vi skulle kunna utveckla så väcks en del tankar. Vi förhåller oss till det som redan finns och inte det som än inte finns. För min del så skulle jag vilja att man lyfter fram just vår industrihistoria och varför kan man inte utveckla gamla Forsbacka bruk som en möjlig kulturplats för kulturutövare och beskriva vår stolta industrihistoria. Där har vi även Axmar bruk som ett bra exempel i Gästrikland där frivilliga krafter verkligen gjort ett fantastiskt jobb. 

Ett samhälle utan kultur blir ett fattigt samhälle. Vem vill bo och verka där? Detta är moderat kultur som sosseeliten ondgör sig över. Jag ser fram emot kommande politiska kulturdebatter i regionen, om det blir några sådana. Man kanske inte är beredd att genomföra sådana när det finns några som faktiskt utmanar deras sanningar, men vi får se.

Vallöfte 2 – Kulturen ska vara fri och vi ska hitta nya sätt att stödja kulturutövare och idéer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar