fredag 6 maj 2022

Det frånvarande ledarskapet

 Jag har under alla år som jag jobbat politiskt pratat om ledarskap och organisationskultur. Jag har även märkt hur den skiljer sig mellan olika organisationer genom att jag har haft förmånen att ha förtroendeuppdrag i såväl regionen som i kommunen. 

För regionens del så har kulturen genom årens lopp förändrats. Från att för 10 år sedan präglas av ett toppstyrt ledarskap och en organisationskultur som har tystat medarbetare och skrämt iväg dem. Vi påpekade då att den måste förändras och genom årens lopp har vi sett hur den har blivit allt bättre och bättre. 

Tyvärr märker vi nu att kulturen har återigen förändrats till det sämre där man nu pratar om tillitsbaserad styrning men som präglas mer ett frånvarande och otillgängligt ledarskap och mer av tysta folk och skrämma till lydnad. Det finns nu även flera mediala exempel på detta. Även kontakterna mellan oss politiker och våra medarbetare ska kontrolleras och all kontakt ska gå via högre chefer. Så samtidigt som man pratar om tillit så har man inte tillit att jag som förtroendevald och som högst ansvarig inom regionen inte kan ha direktkontakt med medarbetare. 

Klimatet mellan oss politiker har också förändrats genom årens lopp och blir allt mer hårt. Att debatten kan vara tuff i en nämnd eller fullmäktige får vi nog alla räkna med, vi tycker ju ändå olika om vilken politik som ska bedrivas. Men att inte kunna lägga detta bakom sig och sätta sig ner och prata över en kopp kaffe är inte bra för kulturen i regionen. Om inte vi politiker kan prata med varandra på ett bra sätt hur ska vi då kunna förvänta oss att våra chefer och medarbetare ska kunna göra det. Orsaken till detta är nog flera och det är inte bara en eller några få som det beror på, tyvärr sitter en del i väggarna också. 

För att bryta detta så krävs att vi alla tillsammans gör något åt det. Jag brukar vara tydlig med att den enda person som jag kan ändra på är mig själv. Om alla verkligen jobbar med det så kan vi tillsammans bryta den onda spiral vi är i och göra bra saker tillsammans. Det är vi som ledare som måste gå före i detta arbete och det vet vi att ledarskapskultur sprider sig nedåt i organisationen. 

Vi har visat tidigare att det går att ändra på det och jag är beredd att göra det igen. Här kommer valet i september vara helt avgörande. Får det befintliga ledarskapet fortsätta så har jag svårt att se att vi kommer kunna förbättra detta. Får vi däremot en ny ledning där jag har möjlighet att ingå så ska jag göra allt jag kan för att ta tag i detta. 

Det får kanske bli mitt första vallöfte. Med ett nytt ödmjukt, engagerande och lyssnande ledarskap så ska vi förändra organisationskulturen i Regionen. Det kommer inte vara enkelt och det kommer inte gå snabbt men jag är övertygad om att det går.

Vallöfte 1 – Inför nytt ödmjukt, engagerat och lyssnande ledarskap i Region Gävleborg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar