torsdag 16 juni 2022

Bättre arbetsmiljö/arbetsvillkor och fler kollegor inom vården

Det finns några frågor som det pratas mycket om inom sjukvården. En är våra medarbetares villkor och arbetsmiljö. När vi har mätt detta så ser vi att det även är en viktig fråga för de som inte jobbar inom vården. 

Vi har under årens lopp sett hur många medarbetare väljer att sluta. Det kan vara en verksamhet som har det svårt under en viss tid så att medarbetarna lämnar och söker nya jobb. De slutar för att det finns ett missnöje med arbetsvillkoren eller ledarskapet. Det kan även vara så att när andra kollegor slutar så väljer man själv att söka sig vidare, det blir en nedåtgående spiral. När folk slutar så är det svårt att rekrytera. 

Så det finns några saker som vi politiker behöver ta tag i

Trivas på jobbet

För att medarbetarna ska göra ett bra jobb och vilja stanna kvar så ska man trivas på sin arbetsplats och med sin arbetsgivare. Det är klart att det alltid finns saker som kan bli bättre och då är det viktigt att ledningen är där och lyssnar och tar till sig vad som kan bli bättre. Sedan kan man inte alltid få som man vill men att bli lyssnad till och ha en bra dialog gör att man trivs. 

Fler kollegor

En orsak till att man väljer att lämna är att vi har en väldigt utsatt bemanningssituation. Vi har inte några extra medarbetare som kan hugga i när det blir tungt under en period eller om man är sjuk så finns det ingen vikarie att ta in. Konsekvensen blir att de som redan jobbar får jobba ännu mer. Man vet inte helt enkelt om man kommer hem efter sitt arbetspass eller om man måste stanna kvar. Vi kan ju inte bedriva en vård utan medarbetare. Hade det varit lite luft i systemet så hade det varit enklare när någon är bort eller är sjuk.

Minska onödig administation

De flesta som jobbar inom vården gör det för att man vill jobba med människor och hjälpa människor och ge dem bra vård. Man blir ofta frustrerad över all administration som behöver göras, det rör sig om journalföring där man skriver in samma uppgifter på fler ställen. Register och rapporter som ska göras. Man har gjort IT-systemen på så sätt att det krävs många olika inloggningar och utrustning som inte gör det snabbt och enkelt.

Det finns uppgifter som inte tillför patienten och vården av denne någonting. Ska vi verkligen göra sådana uppgifter? Det är dags att vi prövar vad som måste göras och vad vi faktiskt kan strunta i. Det kan även var uppgifter man skriver in som ingen sedan ens kollar på, ska vi verkligen göra dem då? Det som sedan ska göras måste vi se till att det görs så effektivt som möjligt

Lön

Lön kommer ofta upp som en viktig del när man pratar om arbetsvillkor. Samtidigt så när man sedan ställer en del följdfrågor så slutar det nästan alltid med att det finns andra saker som påverkar arbetsmiljön mer. Man kan kompensera en dålig arbetsmiljö kortsiktigt med högre lön men det håller aldrig i längden. Däremot ska man ha rätt lön och en bra och förutsägbar löneutveckling. Det som gör ett bra jobb ska också ha bra betalt. 

Ledarskap

Till sist så är ledarskapet en viktig parameter för att trivas på jobbet. Då rör det sig om det närmaste ledarskapet först men även ledningen högre upp påverkar detta. Har man brister i ledarskapet högst upp(då menar jag även politiken) så sipprar det ned till cheferna ute i verksamheterna. Därför måste vi jobba med just ledarskapet. Vi påbörjade en resa för flera år sedan inom regionen men min känsla, och information jag får till mig, visar tyvärr på att det har blivit sämre igen.

Så vallöfte från mig

  • Ett bättre lyssnade, engagerat och närvarande ledarskap på alla nivåer
  • Ta bort onödig administration och den som måste göras ska göras så effektivt som möjligt
  • Anställ fler kollegor som gör att det finns luft och flexibilitet i systemet. Det råder brist på nya medarbetare därför måste vi få de som jobbar att stanna kvar.

Om mindre än 100 dagar är det val. Vill du få till en förbättring när det gäller arbetsmiljö, arbetsvillkor och ledarskap så krävs en ny regionledning. Rösta för en sådan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar